Frederik Niels Laurits Laursen (1889-1947)

Fra AarhusWiki
Frederik Niels Laurits Laursen

Kriminalassistent Frederik Niels Laurits Laursen , medlem af Aarhus Byråd 5. maj 1943 - 31. marts 1946 for Det Konservative Folkeparti.

Født 6. oktober 1889 i Gedesby sogn, Maribo amt, død 28. juli 1947 i Aarhus. Forældre: Murermester Rasmus Laursen og hustru Mathilde Pedersen. Gift 1. gang med syerske Dagmar Christine Larsen, født 3. marts 1888 i Aarhus, død 13. juni 1957 i Aarhus. Gift 2. gang 1. december 1923 i Tønder med bridgelærerinde Alma Mollerup Møller, født 23. september 1892 i Nibe, datter af urmager A.N. Møller og hustru Jørgine.

Karriere

Niels Laursen var født på Falster, men kom som barn til Aarhus, hvor han gik i Munkegades Skole. I 1908 blev han udlært som malersvend, hvorefter han aftjente sin værnepligt og blev korporal. I 1916 blev han ansat ved det kommunale politi i Århus, hvor han 1919 blev civilbetjent. Samme år blev han ansat ved statspolitiet i København. Her forrettede han tjeneste dels ved statspolitiet, dels ved Københavns opdagelsespoliti. I 1921 blev han forflyttet til Tønder, og i 1922 kom han tilbage til Aarhus, hvor han 1937 forfremmedes til overbetjent, 1942 til kriminalassistent af 2. grad.


Fra 1940 var Laursen leder af eftersøgningsafdelingen, der behandler brand-, volds-, drabs- og sædelighedssager. Under sin lange politigerning opklarede han mange store og vanskelige sager. I sit efterforskningsarbejde holdt han af at gå uden for den slagne systematiske landevej, og hans overraskende metoder har fejret flere triumfer.

Bridgespilleren

Hans kombinationsevne var fremragende, men han trænede også flittigt i sin fritid ved bridgebordet. Omkring 1940 var han turneringsleder i Aarhus Bridgeklub og en af klubbens stærkeste spillere.

Bestyrelsesarbejde

I en årrække - ligeledes omkring 1940 - var Laursen tillidsmand i kriminalpolitiets 9. kreds og medlem af Dansk Kriminalpolitiforenings hovedbestyrelse. Her udførte han et stort og uegennyttigt arbejde for sine kolleger.

Politik

Laursens politiske interesser førte ham ind i Det konservative Folkeparti, og han sad i byrådet valgt på den konservative liste fra 1943 til 1946, da han ikke opnåede genvalg.

Anden Verdenskrig og tiden derefter

Under besættelsen undgik Laursen at komme i koncentrationslejr. Til gengæld deltog han aktivt i modstandskampen, og efter 19. sept. 1944 var han den ledende inden for politigrupperne i Aarhus; han blev derved den, der kom til at stå i spidsen for politiets arbejde i forbindelse med interneringerne i Aarhus ved kapitulationen.


Efter befrielsen var hans sidste store opgave opklaringen af mordet på oberst Riis Lassen. I 1946 blev Laursen sygemeldt, og et årstid senere døde han, 57 år gammel.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder