Frederik Gotthold von Müller (1795-1882)

Fra AarhusWiki
Frederik Gotthold von Müllers og Maria von Gæhlers gravsten i Rådhusparken, tidligere Søndre Kirkegård. Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Frederik Gotthold von Müller (Møller) var generalmajor, kommandør af Dannebrog og Dannebrogsmand og deltog i Treårskrigen.

Født den 17. juni 1795 i Fjellerup ved Grenaa, død den 9. januar 1882 skovridergården Stenderupstrand.

Søn af sognepræst i Fjellerup Sogn Thomas Høeg Christophersen Møller, som døde allerede i 1802, da Frederik var 7 år, og hustru Dorothea Kallager (1764-1839). Moderen giftede sig for anden gang i 1803 med sukkerhuskontrollør ved det Schimmelmannske Hans Severin Engelbrecht Bentzon (ca. 1760-1822).

Gift i 1818 med adelsfrøkenen Maria von Gæhler (1791-1861), datter af generalmajor Caspar Friedrich von Gähler (1737-1797) og Elisabeth Lucia Christina von Oertz(en) (1758-1843). Sammen med sin hustru fik Frederik Gotthold von Müller blandt andet sønnerne Carl Frederik Ferdinand Müller (1829-1849), ritmester Othar Müller (1823-1911) og godsbestyrer Valdemar Müller (død 1878).

Det "von" Frederik Gotthold von Müller brugte i sit navn, er ikke en oprindelig del af navnet, men fra ca. 1770 og indtil 1860 havde danske officerer i hæren lov til at sætte et von foran deres familienavn.

En omfattende militær karriere

Frederik Gotthold von Müller voksede op i København, da faderen flyttede dertil i 1798. Påvirket af det militære liv i byen, valgte han soldaterlivet.

I 1810 blev han sekondløjtnant i Prins Frederik Ferdinands Dragonregiment, der var blevet oprettet i 1807, men var uden fast garnison. Det betød at Frederik rejste rundt i landet med regimentet.

Han var med regimentet på march til Frankrig under Napoleonskrigene, men de blev standset ved Bremen og returnerede til Holsten. I 1815 var han blandt de 5.000 danske tropper, der okkuperede Nordfrankrig.

Herefter var Frederik Gotthold von Müller i regimentets første garnison og fra 1833 adjudant hos Arveprins Ferdinand.

Mistede søn i Treårskrigen

I 1827 blev Frederik Gotthold von Müller ritmester, i blev han 1836 Ridder af Dannebrog, 1839 major, 1844 Dannebrogsmand og i 1848 oberstløjtnant.

Som oberstløjtnant deltog han i Treårskrigen under general Ryes korps og deltog i kampen ved Kolding.

Det samme gjorde sønnen Carl Frederik Ferdinand Müller, som blev såret og senere samme år, 1849, faldt ved Fredericia.

Anfører af de danske dragoner ved Rytterfægtningen

Det var Frederik Gotthold von Müller, der anførte de danske dragoner i Rytterfægtningen ved Aarhus den 31. maj 1849 under Treårskrigen. Kampen fandt sted ved det nuværende Stjernepladsen og endte med dansk sejr over de preussiske husarer.

I 1899 blev der rejst en mindesten på stedet, men den er i dag placeret på hjørnet af Trøjborgvej og Nørrebrogade, foran Århus Kommunehospital. Her nedlægger Våbenbrødreforeningen hvert år på dagen for slaget en krans til ære for de faldne.

I 1850 var Frederik Gotthold von Müller stabschef ved reservekavaleriet, og i 1851 blev han Kommandør af Dannebrog. I 1856 blev han udnævnt til generalmajor og fik 1. Kavaleribrigade. Samtidig blev han pladskommandant i Slesvig by.

Flyttede til Aarhus

I 1860 blev Frederik Gotthold von Müller afskediget og flyttede sammen med sin hustru til Louisenhøj ved Aarhus. Hustruen døde dog kort tid efter, hvorefter von Müller blev boende med sine tjenestefolk i en årrække.

Efter hustruens død insisterede von Müller på, at huset skulle forblive, som da hun endnu levede. Værelset i husets gavl med udsigt over Aarhus Bugt, forblev derfor ”hendes værelse”, og på en høj, hvor parret ofte gik tur, lå "Generalindens Bænk", som dog efter hendes død blev plantet til med guldregn og syrener.

Fra 1873 boede Frederik Gotthold von Müller hos sin svigersøn, overførster Emil Bodenhoff, på Stenderupstrand ved Lillebælt, hvor han døde den 9. januar 1882. I denne anledning kunne man i Aarhus Stiftstidende læse:

"Herved meddeles sørgeligst, at Generalmajor Frederik Gotthold v. Müller, Commandeur af Dbg. og Dannebrogsmand tidligere i en lang Aarrække Adjudant hos høisalig Arveprinds Ferdinand, Mandag Aften den 9. Januar afgik ved Døden i sit 87. Aar, dybt savnet af hans Efterladte. Begraves i Aarhuus."

Frederik Gotthold von Müller blev begravet på Søndre Kirkegård, der lå, hvor Rådhusparken ligger i dag. Hans gravsten, som han deler med sin hustru, er endnu bevaret i parkens sydlige ende.

Præmieret forfatter

1834 fik Frederik Müller en præmie for et litterært værk om undervisningen i felttjeneste ved kavaleriet. I 1838 udgav han en beretning om en troppesamling i Rusland 1837 i Militært Repertorium, IV og i Tidsskrift for Krigsvæsen 1856 søgte han at imødegå en kritik af Cai Hegermann-Lindencrone af det danske rytteri i Treårskrigen.

Barnebarnet Ernest Bodenhoff udgav senere bøgerne En Officers Optegnelser, Svundne Tider, Den gamle general, Hofliv under trende Konger og Kongesorger, der alle bygger på Frederik Gotthold von Müller dagbøger.

Der findes et portrætmaleri af Frederik Gotthold von Müller fra ca. 1817 og et litografi fra 1853. Han er desuden er fremstillet på et maleri af slaget ved Isted af Jørgen Sonne 1875, et maleri udført af sønnen Othar Müller.

Litteratur og kilder