Stjernepladsen

Fra AarhusWiki
Ny bank på Stjernepladsen 1958. Foto: Børge Andre Venge

Stjernepladsen er en plads beliggende på Christiansbjerg i det nordlige Aarhus. Fra pladsen er der adgangsveje til Randersvej, Funch Thomsens Gade, Brendstrupvej og Langelandsgade. På pladsens sydlige ende findes også letbanestoppe "Stjernepladsen".

Uofficielt blev pladsens navn taget i brug i 1936, mens den officielle navngivelse først faldt på plads i 1954. Navnet henviser til de fem gader eller veje, der mødes i en stjerneform. I 1937 anlagde kommunen en halv rundkørsel på stedet eller en halvmåneformet helle, idet man afventede byggeriet på den østlige side af Randersvej. I 1951 påbegyndtes vejanlægget ved Funch Thomsens Gade/Stjernepladsen, mens randbebyggelsen først stod færdig i 1958. Rundkørslen blev imidlertid aldrig fuldt udbygget og forsvandt helt ved lysreguleringen i 1965.

Stadsarkitektens planer i området

Stadsarkitektens kontor udarbejdede i 1949 og 1958/59 bebyggelsesplaner for boligbyggeri på kommunalt ejede grunde øst for Stjernepladsen nord og syd for Funch Thomsens Gade.

Stjernepladsen på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Stjernepladsen

Kilder

  • Aarhus by´s gader og veje Tillæg nr. 2
  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018