Ernst Peder Ewald Winterberg (1904-1985)

Fra AarhusWiki
Ernst Peder Ewald Winterberg

Maskinassistent, senere hospitalsforvalter Ernst Peder Ewald Winterberg medlem af Aarhus Byråd 1. april 1937 - 31. maj 1943 for Socialdemokratiet.

Født 3. oktober 1904 i Aarhus, død 11. november 1985. Forældre: Maskinarbejder Ewald Winterberg og hustru Jenny Sørine Christensen.

Gift 1. gang 1930 i Aarhus med Marie Vigen, født 14. juni 1908 i Hadsten sogn, Aarhus amt, datter af arbejdsmand Thomas Christian Pedersen Vigen og hustru Petrine Kirstine Pedersen; ægteskabet opløst. Gift 2. gang 18. oktober 1941 i Aarhus med Elna Caroline Marie Rolander, født 19. januar 1913 i Aarhus, datter af oliearbejder Ejnar Rolander og hustru Louise.

Karriere

Winterberg voksede op i et politisk interesseret hjem og deltog fra sin tidligste ungdom i arbejdet inden for den socialdemokratiske ungdoms- og partibevægelse. Han blev udlært som maskinarbejder på Hans Nielsens maskinfabrik, tog maskinisteksamen fra Aarhus Maskinistskole i 1923 og sejlede derefter som maskinassistent og mester fra 1924 til 1928. I 1928 blev han maskinassistent på Aarhus Elværk og i 1943 maskinmester på Marselisborg Hospital, hvor han forestod moderniseringen af hospitalets tekniske anlæg. Han tog elektroinstallatøreksamen i 1945. I 1954 blev Winterberg forvalter på Aarhus Kommunehospital.

Foreningslivet

Winterberg deltog flittigt i foreningslivet i såvel faglige som andre sammenslutninger. Han var således medlem af bestyrelsen for Smede- og Maskinarbejdernes Fagforening, amtsrepræsentant for Maskinmestrenes Forening 1944, medlem af sammes hovedbestyrelse 1946, bestyrelsesmedlem i Fællesrepræsentationen for danske Arbejdsledere, medstifter af og første formand for Sygehusmaskinmestrenes Samvirke i 1949, videre i bestyrelsen for Socialdemokratisk Forenings nordre kreds, for Aarhus Cykelbane og medlem af Søretten 1946.

Modstandsbevægelsen og politik

Winterberg deltog i modstandskampen under den tyske besættelse og blev efter befrielsen medlem af den aktive modstandsbevægelses bykomité, senere medlem af Frihedsfondens hovedstyrelse og leder af fondens sociale arbejde i Stor-Aarhus. Han var kompagnichef i Hjemmeværnet 1951-54.

Winterberg var medlem af byrådet fra 1. april 1937 til 31. maj 1943. Valgperioden, der normalt udløb i 1941, blev på grund af besættelsen forlænget, først med ét år og derefter med endnu ét år. I byrådet deltog Winterberg med sin faglige viden i udvalgsarbejde af fortrinsvis teknisk art.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

Litteratur og Kilder