Ejnar Marinus Georg Rolander (1886-1957)

Fra AarhusWiki
Ejnar Marinus Georg Rolander

Oliearbejder (arbejdsmand), senere fagforeningskasserer Ejnar Marinus Georg Rolander, medlem af Aarhus Byråd 15. februar 1938 - 31. maj 1943 og 21. juni 1945 - 31. marts 1946 for Socialdemokratiet.

Født  11. februar 1886 i Aarhus, død 25. december 1957 i Aarhus.

Forældre: garver Lars Vilhelm Ferdinand Rolander og hustru Caroline Petrea Bruun. Gift 1. gang 20. april 1908 med Christiane Louise Theodora Bruun, født 16. juni 1886 i Hammel sogn, Skanderborg amt, død 8. februar 1939 i Aarhus, datter af Carl Bruun og hustru Marie. Gift 2. gang 4. april 1941 i Aarhus med Alfrida Seerup, født 17. juni 1887 i København, datter af snedkermester Alfred Seerup og hustru Ane Elisabeth Rasmussen.

Opvækst og karriere

Rolander var som barn tjenestedreng på landet i nærheden af Mundelstrup og gik i landsbyskole. Efter sin konfirmation var han fortsat på landet som tjenestekarl, indtil han indkaldtes til militærtjeneste som infanterist i Aarhus. Herefter arbejdede Rolander som teglværksarbejder i Skade 1908-14 og som oliearbejder på Århus Oliefabrik 1914-54.

Foreningsarbejdet

Allerede som teglværksarbejder deltog Rolander i fagligt foreningsarbejde, og han var med i det forberedende arbejde, da Olie- og Sæbeindustriarbejdernes Fagforening i Aarhus blev dannet 1919 og kom straks i bestyrelsen som kasserer, en post, han bevarede til 1956. I de første år var han tillige sekretær, og han var meget aktiv ved oprettelsen af fagforeningens begravelseskasse i 1920. Rolander var medlem af repræsentantskabet for Arbejdernes Produktionsforening i en årrække, medlem af repræsentantskabet for Sygekassen i Aarhus 1923-53, medlem af bestyrelsen for den kommunale hjælpekasse fra 1929 til den ophævedes 1933 og medlem af ligningskommissionen 1933-38.

Byrådet

Rolander var medlem af byrådet i to perioder, fra 15. februar 1938 som suppleant ved Andreas Bitschs død til periodens udløb 31. maj 1943 og igen fra 21. juni 1945 som suppleant ved E. Stecher Christensens død til periodens udløb 31. marts 1946. På Århus Oliefabrik fik Rolander også en række tillidsposter; han var formand for arbejdernes fællesrepræsentation (fællestillidsmand) 1936-54, og han har været med i arbejdet for alle de fonds og stiftelser, som med støtte fra fabrikkens ledelse er blevet oprettet til fordel for arbejderne på Århus Oliefabrik. Rolanders indsats, måske mere uden for end i byrådet, falder på det sociale område. Han var »typen på den jævne, gode organisationsmand, hvis pålidelighed var legendarisk, og som alle så op til«, og på alle tillidsposter var han »arbejderne en udmærket talsmand, der aldrig glemte de dårligst stillede i samfundet«.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

 • Brolægnings- og vejudvalget 1938-43
 • Udvalget for markvæsenet 1938-43
 • Bevillingsnævnet 1938-43
 • Repræsentantskabet for Idrætsparken 1938-43
 • Overformynderiets lånebestyrelse for Aarhus amt 1938-43
 • Vejteknisk udvalg 1945-46
 • Lønudvalget 1945-46
 • Udvalget for andragender 1945-46
 • Mælkeudvalget for Stor-Aarhus 1945-46  

Litteratur og kilder

 • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
 • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale