Hjemmeværnet i Århus

Fra AarhusWiki

Det danske Hjemmeværn udsprang af den modstandsbevægelse, der under besættelsen havde forsøgt at byde den tyske værnemagt trods. Efter befrielsen opstod et militært og sikkerhedspolitisk magtvakuum, der bl.a. blev søgt udfyldt af de gamle modstandsfolk, der på politisk opfordring organiserede sig i lokale hjemmeværnsforeninger, der havde til formål at sikre freden.

Organiseringen havde tillige til formål at demokratisere våbenbesiddelsen, idet et medlemskab af en hjemmeværnsforening blev en forudsætning for våbenbesiddelse. Hermed blev den uro som nogle politikere følte over de ret store våbenbeholdninger rundt omkring i Danmark også imødeset.

Hjemmeværnsforeningerne i Århus og Østjylland udsprang af samme nationale omstændigheder. Og oprettelsen og organiseringen af disse fulgte derfor det nationale mønster. I februar 1946 oprettedes en kredsbestyrelse for samtlige hjemmeværnsforeninger i Århus Politikreds, og der blev ved samme lejlighed valgt en bestyrelse. I 1947 blev de forskellige århusianske foreninger samlet i en stor "Århus Hjemmeværnsforening". Foreningerne var imidlertid kun tænkt som en foreløbig foranstaltning. 31. marts 1949 blev alle hjemmeværnsforeninger i landet nedlagt, og 1. april trådte det nye og statskontrollerede Statshjemmeværn i funktion.

Århus Hjemmeværn blev placeret i Region II, hvor den første chef blev oberst O.E. Busch. Leder af Distrikt Aarhus blev tidligere instruktør i hjemmeværnsforeningerne løjtnant Ib Anker Olesen. I Storårhus fandt en yderligere inddeling sted med fire områder: centrum, nord, syd og vest. Århus hjemmeværnsforening havde bestået af ca. 900 medlemmer, hvoraf ca. 540 fulgte med over i det nye statslige Hjemmeværn. En tilbagegang, der bl.a. skyldtes at foreningerne havde haft en del passive støtternedlemmer.


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Hjemmeværnet 1949-1974, Århus 1974. Bestil materiale
  • Søren Vestergaard: "Det folkelige hjemmeværn i Østjylland", i: Østjysk hjemstavn, 1979 årg. 44, s. 87 - 99. Bestil materiale
  • M. Christensen: Hjemmeværnet gennem fyrre år, Hjemmeværnsregion II 1992. Bestil materiale
  • Jens S. Thomsen: Hjemmeværnskompagni 2410 : 50 år : 1.4.1949-1.4.1999. Bestil materiale