Edel Lazarus (1811-1836)

Fra AarhusWiki
Edel Lazarus' gravsten på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads ved Musikhusparken. På gravstenen står der:
"Edel Lazarus
født d. 10 Novb. 1811,
død d. 7. jan. 1836.
Fred med dit Støv."

Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Edel Lazarus var en del af det jødiske mindretal i Aarhus i 1800-tallet.

Født den 10. november 1811 formodentlig i Viborg, død den 7. januar 1836 i Aarhus.

Datter af Birgitte Lazarus f. Hertz og Lazarus Isaach, købmand i Viborg. Søster til Magnus, Nathan og Isaack Lazarus.

Om Edels liv vides ikke ret meget. Hun boede ved en af sine brødre i Aarhus og var tilsyneladende et afholdt menneske, da flere private indrykkede annoncer og poesi i Aarhus Stiftstidende i forbindelse med hendes død.

En af disse var en bekendtgørelse om, at hun var afgået ved døden, som hendes mor indrykkede. Dette almindelig skik på denne tid:

"Natten imellem 6. og 7. ds. bortkaldte det alvise Forsyn, ved en pludselig men blid Død, min eneste elskede og uforglemmelige Datter Edel Lazarus i hendes Alders 24. Aar. Med 3 Sønner begræde jeg Tabet af den Hensovende; hvor uerstatteligt det er kan kun Den dømme der kjendte den Hedenganges sande Værd."

Derudover skrev en af Edel Lazarus' veninder et digt, der også blev bragt i avisen under overskriften "Af en Veninde ved Jomfru E. Lazarus's Grav.":

"Blidt Du vandred her paa Jorden
Som en Veninde blandt mig og Mine;
Ja Den Du var mig her i Norden
Saavel hos mig, som ved alle Dine;
Nu staae vi tause her ved Din Baare,
Mine Klager har med Dine Frænders lige Vægt.
Ak! hvortil Klager? hvortil Taare?
Du er jo hisset i Guds Varetægt!
Trøstes herved Moder, Brødre,
E d e l 's Liden har Ende nu.
Himlen er jo som Jorden sød're;
Lover Gud, kommer ham i Hu!!!!"

Der blev også trykt et mindedigt med titlen "Edel Lazarus" skrevet af A.":

Dødens Engel stander
Ved Din Mindesteen,
Og med Veemod sander
Du varst god og reen.

Uforglemt Du hviler
I Din Dødningly.
Saliggjort Du smiler
Gjennem klarnet Sky.

Edel Lazarus er begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken. Her er store dele af hendes familie også stedt til hvile.

Se også

Edel Lazarus på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Edel Lazarus

Kilder og litteratur