Isaack Lazarus (1802-1867)

Fra AarhusWiki
Isaack Lazarus' gravsten på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads ved Musikhusparken. På gravstenen står der:

"HER HVILER
ISAACK LAZARUS
FØDT D. 10 OCTBR 1802
DØD D. 9 JUNI 1867
FRED VÆRE
MED DIT STØV"

Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Isaack Lazarus var en del af det jødiske mindretal i Danmark i 1800-tallet.

Født den 10. oktober 1802, død den 9. juni 1867.

Søn af Birgitte Lazarus og Lazarus Isaach, købmand i Viborg.

Gift med Sine Lazarus f. Møller. Parret boede i Skive, men Isaack Lazarus blev alligevel begravet i Aarhus.

Det er sandsynligt, at han er bror til Magnus og Nathan Lazarus. I så tilfælde er Birgitte Lazarus f. Hertz hans mor og Edel Lazarus hans søster.

Isaack Lazarus er begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken.

Se også

Isaack Lazarus på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Isaack Lazarus

Litteratur og kilder