Christian Frederik Høegh (1794-1853)

Fra AarhusWiki

Guldsmedemester Christian Frederik Høegh medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 2. april 1838 - 31. december 1840


Født 18. november 1794 i Kolding, død 17. juni 1853 i Aarhus.

Forældre: guldsmed Just Høegh og hustru Maria Kiær. Gift ca. 1823 med Johanne Cathrine Erichsen, født 3. marts 1793 i Kolding, begravet 21. november 1861 i Aarhus, datter af bendrejer Zacharias Erichsen og hustru Christiane Lanken.

Høegh, der stammede fra Kolding, var udlært som guldsmed og signetstikker og tog den 22. november 1819 borgerskab som guldsmed i Aarhus. Han åbnede en forretning, hvor han fremstillede alle sorter guld-, sølv- og perlearbejder. Først boede han i Badstuegade, men 1820 flyttede han til Vestergade, hvor han fra omkring 1832 havde sin egen gård. I 1846 gik han fallit. Han boede da på Store Torv, hvorfra han allerede i 1848 var flyttet, først til Fægyden, siden til Studsgade.

Blot i tre år deltog Høegh i arbejdet i borgerrepræsentationen, fra foråret 1838 til udgangen af 1840, da han afgik ved lodtrækning.  

Medlem af eller byens repræsentant i ...

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale