Chr. Wærums Gade

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Chr. Wærums Gade 3)

Chr. Wærums Gade er en gade, der ligger på Frederiksbjerg. Gaden ligger mellem Ingerslevs Boulevard og Søndre Ringgade. Navnegruppe af lokalpolitikere på Frederiksbjerg.

Anlagt i 1929 og navngivet året før efter konsul, købmand og byrådsmedlem Søren Christian Wærum (1842-1910). Han var født i Aarhus som søn af skomagermester Peter Wærum. Han kom i lære i Mindegade, men først senere kom han til købmand Hans Broge i samme gade. Hos Broge avancerede han støt for i 1884 at ende som kompagnon. Han udviste altid stor flid og havde en hurtig opfattelsesevne. Efterhånden blev han meget velstående og en af de største skatteydere i byen. Han kunne således virke som en af byens store velgørere. Han var medlem af byrådet 1891-1902, hvor han især udviste interesse for havnens forhold.

Et led i vej- og karréplanen fra 1919

I den af Aarhus Byråd vedtagne vej- og karréplan fra 1919 fremgår det at Chr. Wærums Gade indgår i forhold til det øvrige Marselisborg terræn.

Gaderummet er afgrænset af 4 karreer, adskilt af Aalborggade. Hvor de 2 karreer nord for Aalborggade er i 4 1/2 etage og markerer afslutningen på den igennem årtier fremherskende stilefterligningsarkitektur, så er de 2 sydlige karreer opført i 5 etager og arkitektonisk præget af funktionalismen.

Ejendomme

  • Chr. Wærumsgade 3. Ejendom med navnet 'Sct. Lukas Gaard' og gælder karreen Chr. Wærums Gade, Ingerslevs Boulevard, Stadion Allé og Ålborggade, tegnet af arkitekterne V. Puck og Carl E. Jensen. Ejendommen er opført i årene 1928-29 af forskellige bygherrer og i sin helhed eksemplificerer karreen sin samtids håndværkerbebyggelse, præget af stramme symmetriske facader med mansardtag, store røde murflader, der brydes af 2- og 3- sidede karnaper og attikaer det vil sige forhøjede facadepartier.

Chr. Wærums Gade på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Chr. Wærums Gade

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon
  • Frederiksbjerg Vest Århus Registrant Magistratens 2. Afdeling 1981
  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018