Center for Entrepreneurship

Fra AarhusWiki

Første udgave af den følgende tekst er skrevet af tidligere erhvervschef Michael O. Bruun i 2015 og er redigeret af Aarhus Stadsarkiv.


Center for Entrepreneurship blev etableret i 2002 med et formål at bidrage til udvikle iværksætterkultur på de videregående uddannelsesinstitutioner i Aarhus. Etableringen af centret skete som resultat af et samarbejde mellem de videregående uddannelsesinstitutioner i Aarhus, Aarhus Kommune og Århus Amt. I 2004 blev centret en del af Aarhus Universitet.

Etablering og formål 2002

Fra sin start i 2002 fik Center for Entrepreneurship som formål: ”At stimulere og understøtte en iværksætterkultur ved de pågældende uddannelsesinstitutioner”. Det skulle ske med konkrete tilbud og aktiviteter rettet mod studerende, forskere og nye dimittender samt med udgangspunkt i fysiske lokaler i Finlandsgade 25 omfattende faciliteter, så folk kunne mødes og etablere diverse samarbejde. Centret blev bemandet med 3-4 medarbejdere. Budgettet var 3-4 millioner kr. i årene 2002-04 med amtet som hovedsponsor med 700.000 kr. pr. år og dernæst kommunen med 500.000 kr. pr. år.

Initiativet var en udløber af Århus Amts store satsning på iværksætterinitiativer som led i områdets erhvervsudvikling. Her primært rettet mod de studerende ved de længerevarende uddannelser.

Styregruppen/bestyrelsen for initiativet havde da også rektor for Aarhus Universitet, Niels Chr. Sidenius som formand samt rektorerne fra Handelshøjskolen, Ingeniørhøjskolen, Arkitektskolen og Journalisthøjskolen som medlemmer. Hertil kom de relevante afdelingschefer fra Århus Amt og Aarhus Kommune.

Konkurrence om landsdækkende center

I foråret 2004 annoncerede Videnskabsministeriet, at man ville etablere et ”International Danish Entrepreneurship Academy” - et fælles landsdækkende iværksættercenter. Ministeriet opfordrede til dannelse af konsortier, der kunne søge og konkurrere om bevillingen. Center for Entrepreneurship´s styregruppe havde en kort drøftelse af mulighederne for at deltage i konkurrencen med et Aarhusbaseret konsortium, men det blev ikke til noget. I stedet fik et konsortium under Syddansk Universitet i Kolding opgaven.

Center under universitetet 2004

I efteråret 2004 blev Center For Entrepreneurship indlemmet som et center tilknyttet Aarhus Universitet. En stærk forankring, som siden er blevet endnu mere solid. I dag indgår entrepreneurship fast på Aarhus Universitet som en veletableret tværfaglig undervisningsaktivitet. Den tager stadig sit udgangspunkt fra lokalerne i Finlandsgade.


Se også

Erhvervspolitik i Aarhus.

Kilder

Find arkivmateriale på Aarhus Stadsarkiv: