Carl Christian Gøtzsche (1833-1909)

Fra AarhusWiki
Carl Christian Gøtzsche

Købmand Carl Christian Gøtzsche medlem af Borgerrepræsentationen, senere Aarhus Byråd 7. januar 1867 - 1. januar 1870.

Født 7. april 1833 i Vester Velling sogn, Viborg amt, død 5. januar 1909 i Aarhus. Forældre: Sognepræst Henrich Gøtsche og hustru Ane Margrethe Hansen.  Gift med Hedevig Wilhelmine Boserup, født 3. maj 1835 i Randers, død 20. november 1922 i Aarhus, datter af købmand Christian Carl Boserup og hustru Euphrosyne Langballe.

Offentligheden

Carl Christian Gøtzsche tog borgerskab som købmand i Aarhus den 22. april 1856. Han havde en korn- og produktforretning sammen med sin søster Margrethe Filtenborg. Samarbejdet ophørte i starten af 1900-tallet, og Gøtzsche drev derefter forretningen selv som grosserer.

I foreningslivet påtog han sig hvervet at sidde i bestyrelsen af Aarhus Handelsforenings anden afdeling, kornkomitéen, et hverv han varetog indtil 1871.

Medlem af eller repræsentant i...

Litteratur og Kilder