Christian Carl Gøtzsche (1833-1909)

Fra AarhusWiki
Carl Christian Gøtzsche

Købmand Carl Christian Gøtzsche medlem af Borgerrepræsentationen, senere Aarhus Byråd 7. januar 1867 - 1. januar 1870.

Født 7. april 1833 i Vester Velling Sogn, Viborg Amt, død 5. januar 1909 i Aarhus.

Søn af sognepræst Henrich Gøtsche og hustru Ane Margrethe Hansen.

Gift med Hedevig Wilhelmine Boserup (født 3. maj 1835 i Randers, død 20. november 1922 i Aarhus), datter af købmand Christian Carl Boserup og hustru Euphrosyne Langballe. Sammen med sin hustru fik Christian Carl Gøtzsche bl.a. datteren Hedvig Vilhemine Gøtzsche, der senere blev gift med Marius Ditlev Harder.

Offentligheden

Carl Christian Gøtzsche tog borgerskab som købmand i Aarhus den 22. april 1856. Han havde en korn- og produktforretning sammen med sin søster Margrethe Filtenborg. Samarbejdet ophørte i starten af 1900-tallet, og Gøtzsche drev derefter forretningen selv som grosserer.

I foreningslivet påtog han sig hvervet at sidde i bestyrelsen af Aarhus Handelsforenings anden afdeling, Kornkomitéen, et hverv han varetog indtil 1871.

Medlem af eller repræsentant i...

Litteratur og Kilder