Brabrand-Hallen

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Brabrand-Hallen, sportshal og selvejende institution.

Brabrand-Hallen er beliggende på adressen Engdalsvej 84 i Brabrand, og blev etableret i 1968 af sognerådet og samtlige idrætsklubber i den daværende Brabrand-Sønder Årslev Kommune med følgende formål: Ved udlejning af hallen at skabe så gode betingelser som muligt for idræt, ungdomsarbejde samt kulturelt arbejde i Brabrand-Årslev. Hallen blev opført i løbet af 1969 og 1970, og indviet i november 1971. Hallen har siden været flittigt brug af lokale idrætsforeninger, og undergik en modernisering i 2010.

Baggrund

I perioden fra slutningen af 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne blev der udvist interesse for at udbygge Aarhus omegns fritid- og kulturliv. Derfor blev der investeret i bygning af haller i kommunerne omkring Aarhus kommune.

Efter at kommunen Brabrand-Årslev havde set, at Hasle Kommune havde taget tiltag til at bygge en hal, tog kommunen nu også initiativ til at oprette en fond til at fremme halbyggeriet i deres kommune.

Ved opførelsen af Brabrand-Hallen mente kommunen at kunne skabe et forum for borgernes aktiviteter, ikke kun sportsligt, men også i andre sammenhænge.

Planlægning og finansiering

For at opføre Brabrand-Hallen skulle der findes midler, da projektet blev anslået til at koste 3,5 millioner kr.

Projektet skulle efter planen allerede startes op i efteråret 1968, hvor byggearbejdet skulle påbegyndes. For at projektet kunne gennemføres, var det vigtigt, at formanden for opgaven fik fastlagt de praktiske omstændigheder. Den selvejende institution Brabrand-Hallen havde sognerådsmedlem (og viceskoleinspektør) Bent Dohm fra Det Konservative Folkeparti som formand, og han var desuden også bestyrelsesmedlem for idrætsrepræsentanterne.

Før byggeriet kunne gå i gang, skulle sagen om lejemål, praktiske informationer såsom parkering, og andre tekniske forhold diskuteres på et sognemøde. Der havde været udtrykt ønske om at leje byggegrunde på Engdalsvej. Sognerådet nedsatte et økonomiråd, som skulle sikre, at grunden blev lejet i de kommende 50 år. For at sognerådet og kommunen Brabrand-Årslev kunne optage lån til Brabrand-Hallen, var der sat som vilkår, at sognerådet selv skulle samle 300.000 kr. ind af frivillige veje for at blive godkendt til lånet.

For at indsamle pengene ville sognet blandt andet gennem Brabrand-ugen, sammen med handelsstandsforeningen, holde fester og arrangementer, som skulle samle pengene ind til formålet.

Omkring den 15. december 1968 blev der stadigvæk talt om de nye haller, der skulle bygges i Aarhus omegn, blandt andet i Brabrand, men arbejdet på hallen var endnu ikke påbegyndt.

I 1969 var der stor både folkelig og lokalpolitisk opbakning til bygningen af Brabrand-Hallen og efter licitationen, og det blev på dette tidspunkt anslået at håndværkerudgifterne nok ville ligge på 2,7 millioner kr. Arkitekterne til projektet Brabrand-hallen ville blive K. Friis og E. Moltke-Nielsen. Kapaciteten ville blive efter internationale mål, hvilket ville sige, at der ville være omkring 1100-1200 siddepladser samt ca. 700 ståpladser, så hallen ville i alt kunne rumme ca. et par tusinde mennesker. Efter mange arrangementer og indsamlinger var pengene nu samlet ind, og byggeriet skulle gerne snart igangsættes. Det blev anslået, at byggeriet ville være færdiggjort inden for et år.

Opførelse og indvielse

Opførelsen af Brabrand-Hallen blev påbegyndt og byggetiden blev anslået til at være et år. Den rådgivende ingeniør var Knud Frederik Nielsen.

Hallen blev oprindeligt forventet at kunne tages i brug per 1. september 1970, så derfor søgtes der et ægtepar, der kunne overtage ledelsen af hallen per 1. august 1970. Ansøgningerne skulle sendes til Knud Frederik Nielsen.

Da Brabrand-Hallen stod færdigbygget i 1970, var der betalt 4,1 millioner kr til projektet. Hallen blev indviet den 28. november 1971 med taler af bl.a. rådmand Thorkild Simonsen.

Gennem tiden er Brabrand-Hallen blevet brugt af mange forskellige sportsgrene og arrangementer, hvilket viser, at der har været stor interesse fra borgerne i lokalområdet for at anvende hallen.

Modernisering

Den 10. august 2010 oplyste Aarhus Stiftstidende, at der var blevet brugt 10 millioner kr. på at modernisere Brabrand-Hallen, hvilket var ca. 3 millioner mindre end de 13 millioner, der oprindeligt var blevet afsat til projektet.

Brabrand-Hallen på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Brabrand-Hallen

Kilder og Litteratur

 • Århus Kommunalhåndbog 1974
 • BIF Historie fra 1970-79
 • Aarhus Stiftstidende:
  • D. 10.03.1968
  • D. 11.05.1968
  • D. 15.12.1968
  • D. 14.02.1969
  • D. 26.04.1969
  • D. 03.06.1970
  • D. 26.08.1970
  • D. 10.08.2010