Bernhardt Jensens Boulevard

Fra AarhusWiki
Bernhardt Jensens Boulevard gadeskilt.png

Bernhardt Jensens Boulevard er en af hovedgaderne i Aarhus Ø fra Kystvejen ved Nørreport-krydset til Jette Tikjøbs Plads ved Århus Ø's nordlige ende. Den 1200 meter lange boulevard ligger parallelt med Dagmar Petersens Gade.

Gadenavnet blev fastlagt omkring 2006[1], nogle år før vejen blev anlagt. Bernhardt Jensens Boulevard er opkaldt efter Bernhardt Jensen, der var borgmester i Aarhus fra 1958-1971. Han voksede op i en arbejderfamilie på Trøjborg. Fik i 1927 realeksamen fra N.J. Fjords Gades Skole og kom derefter til Demokraten som journalistelev. I 1943 blev han valgt ind i byrådet for socialdemokraterne, i 1950 blev han rådmand for skolevæsen og kultur og fra 1958 til 1971 borgmester. Bernhardt Jensen var på én gang både visionær og tilbageskuende, og takket være ham undgik man en ødelæggelse af byens historiske miljøer. Han var en udmærket skrivende fortæller, og i 1956 var han medstifter af Århus byhistoriske Udvalg. Gennem grundige kildestudier udgav han således flere lokalhistoriske enkeltværker. Kort før sin død blev han udnævnt til æresdoktor ved Aarhus Universitet. I 2010 blev der afsløret en statue af ham ved Immervad med henvisning til både hans færden på cykel, og at han fik forhindret et større gadegennembrud i det centrale Aarhus. Bronzestatuen er udført af kunstneren Jan Balling og har titlen Tiden, Byen og Manden.

Bernhardt Jensens Boulevard mod Nørreportkrydset

Bernhardt Jensens Boulevard på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Bernhardt Jensens Boulevard

Kilder

  • Byrådsbehandling 2015 Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard (link sept. 2018)
  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018

Henvisninger

  1. "Det er ikke længe siden, at borgmester Nicolai Wammen og rådmand Peter Thysssen bestemte, at den nye hovedgade på nordhaven skal hedde Bernhardt Jensens Boulevard", Jyllands-Posten 4. sept. 2006