AktHIVhuset

Fra AarhusWiki

AktHIVhuset er en forening, der blev stiftet i maj 1990 som et initiativ for at centralisere oplysningsarbejdet mod aids, ved at flytte AIDS-Info (Aarhus) og HIV-positiv gruppen ind under samme tag.

AktHIVhuset havde adresse på Vestergade 48, indtil Aarhus Amt, der stillede lokalerne til rådighed, valgte at overtage dem igen. Efter en mindre konflikt med amtet, der bl.a. gik på uenighed om det beløb, amtet årligt støttede foreningen med, fik AktHIVhuset ny adresse på Vestergade 5B i maj 1999. Fra Vestergade 5B fungerede AktHIVhuset, efter ønske fra Aarhus Amt, som informationshus, der også skulle rådgive unge om kønssygdomme og prævention.

Drift og aktiviteter

AktHIVhuset fungerede som en selvstændig organisation, der først og fremmest skulle drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Kravet til personalet var, at de enten fagligt eller personligt havde stort kendskab til hiv og aids – som medarbejder skulle man kunne svare kvalificeret på alt, der havde med sygdommen at gøre. Ud over de frivillige, var en lønnet koordinator ansat i starten af 1990’erne, aflønnet af Sundhedsstyrelsens aids-fond. Aarhus Amt betalte husleje, strøm og varme for huset på Vestergade 48.

AIDS-Info fortsatte sin operation i AktHIVhuset, hvor man hver aften kl. 19-23 kunne ringe og få svar på spørgsmål om hiv, aids og sikker sex. Ud over HIV-positiv gruppen blev AktHIVhuset hurtigt hjem for andre hiv/aids-patientgrupper og senere også gruppe for pårørende. AktHIVhuset var desuden medarrangør af en række arrangementer, fx den årlige aids-dag i Ridehuset d. 1. december. Interessen blev så stor, at AktHIVhuset allerede i januar 1992 begyndte at opleve pladsmangel i det ellers rumlige hus på tre etager. AktHIVhuset udtrykte på dette tidspunkt utilfredshed over for Aarhus Amt, idet amtet havde sænket den årlige bevilling til aids-oplysning fra 1,2 millioner kr. til 750.000 kr. Dette skete til trods for, at lægerne fra aids-ambulatoriet på Marselisborg Hospital kunne konstatere mere end en fordobling af nysmittede hiv-positive fra 1990 til 1991.

I januar 1995 var AktHIVhuset modstander af at ansætte smitteopsporere i amter, såkaldte ’hiv-detektiver’. AktHIVhuset og andre hiv/aids-organisationer var bange for, at smitteopsporingen kunne resultere i, at færre lod sig teste, fordi presset blev for stort for folk med mistanke om, at de var smittede. Fyn Amt var det eneste amt, der ansatte en sådan ’hiv-detektiv’ på forsøgsbasis, men da man efter et år ikke havde opnået de ønskede resultater, stoppede amtet ordningen.

Overgangen til Hiv-Danmark og navneskift

I 2002 blev AktHIVhuset en del af patientforeningen HIV-Danmark, og det blev derfor et projekt under Hiv-Danmark. AktHIVhuset fortsatte med at have adresse på Vestergade 5B indtil 2006. Her skiftede AktHIVhuset navn til Café Lone, der fik ny adresse på Kannikegade 18. Her fortsatte Café Lone størstedelen af aktiviteterne fra før navneskiftet, med pårørendegrupper, kvindegrupper, juridisk rådgivning til hiv-positive, samt forebyggende og oplysende arbejde, drevet af en grupper, der stadig kaldte sig selv 'aktHIVisterne'.

I dag har Café Lone adresse på Østergade 9, stadig med det originale formål: "Et frirum, hvor hiv-smittede kan være sammen, uden at tænke på, hvad andre tænker om dem.

Litteratur og kilder