Aarhus Pleje- og Børnehjemsforenings Optagelseshjem

Fra AarhusWiki

Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening oprettede i februar 1905 et af Aarhus’ første optagelseshjem for mindre børn i en 3-værelses lejlighed, som foreningen lejede i Vuggestuen "Marthahjemmet" i Thunøgade 35.
Hjemmet havde i starten kun plads til 6-8 børn ad gangen og modtog det første år 33 børn i alt. Der var typisk tale om børn, som enten måtte fjernes midlertidigt fra hjemmet på grund af dødsfald eller sygdom, eller børn, som måtte fjernes akut fra hjemmet og ikke kunne komme i pleje andetsteds.
Pengene til oprettelsen af optagelseshjemmet kom fra en del af overskuddet fra byens første Børnehjælpsdag, der blev afholdt tidligere på året, og foreningen modtog en periode tilskud til driften fra kommunen.
Børnenes forsørgere måtte betale 55 øre for børn over to år pr. døgn, og 35 øre for børn under to år. Til gengæld fik børnene fuld forplejning, lægehjælp, medicin m.v.
Da pengene ofte udeblev, kørte optagelseshjemmet med store årlige underskud på driftsbudgettet.
Optagelseshjemmet flyttede omkring 1913 til Annagade 45A på hjørnet af Sankt Pauls Gade.
Her var det dog kun en kort tid. Et par år senere lejede det sig ind i en 5-værelses lejlighed med plads til 10 senge og 3 vugger på 1.salen i Valdemarsgade 31 (nu Søgade 14-16) i en ejendom, der på det tidspunkt var, hvad der i en artikel om hjemmet i Børnesagens Tidende beskrives som "ret frit beliggende"1.Hjemmet blev drevet af Aarhus Pleje- og Børnehjemsforenings bestyrelse og havde på det tidspunkt ansat frøken Bondesen som forstanderinde.
Fra oprettelsen til december 1915 havde der samlet været anbragt 340 børn i hjemmet, og behovet for pladser blev ved med at stige. I 1914 og 1915 var der hvert år anbragt 65 børn i hjemmet.
Fra og med 1921 ser det ud til, at Pleje- og Børnehjælpsforeningen opgav at drive optagelseshjem.


Kilder og litteratur

1. Nielsen, M.L. : Aarhus Pleje- og Børenhjemsforenings Optagelseshjem" i Børnesagens Tidende 1916, Årg. 11, s. 146

  • JyllandsPosten 25.dec. 1904 s.2
  • Nielsen, M.L. : Aarhus Pleje- og Børenhjemsforenings Optagelseshjem" i Børnesagens Tidende 1916, Årg. 11, s. 146
  • Aarhus Byraads Forhandlinger, mødet den 18.okt. 1906 pkt. 18 journalnr. 302-1906
  • Aarhus Vejvisere 1912-1921