Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening

Fra AarhusWiki

Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening var sandsynligvis en udløber af Aarhus Plejehjemsforening.
Foreningen optræder som en selvstændig forening i vejviseren for Århus fra 1906. Men allerede i 1895 fik den overdraget tilsynet med de 150 børn, der var sat i pleje i byen eller på landet.
Den rådede på det tidspunkt over en halv snes frivillige kvinder, der gik fra plejehjem til plejehjem for at besigtige hjemmene. De deltog også i bedømmelsen af de hjem, der søgte om tilladelse til at have plejebørn. Indtil 1907 fik de ingen løn for arbejdet, fra 1907 og mange år frem fik de 250 kr. årligt.
Foreningen havde også en inspektør, der førte tilsyn med alle plejebørn ved besøg 1-2 gange om året efter behov. Pleje- og Børnehjemsforeningen ophørte den 1. april 1934.

Kilder og litteratur

Dybdahl, Annegrete: "I plejehjem og børnehjem" i Århus Byhistoriske Udvalg: "Byens Børn - Århusbørn i lys og skygge", Universitetsforlaget i Århus, 1983
Elkjær, Kjeld: "Børnehjælpsdagen" i Århus Byhistoriske Udvalg: "Byens Børn - Århusbørn i lys og skygge", Universitetsforlaget i Århus, 1983