Aarhus Borgerforening

Fra AarhusWiki

Aarhus Borgerforening blev stiftet i november 1881.

Foreningen blev egentlig oprettet i trods. I utilfredshed med de af byens foreninger, som havde politiske rødder i Højre og de Nationalkonservative, oprettede en gruppe af borgere Aarhus Borgerforening i november 1881.

Denne gruppe talte bl.a. fabrikant Verner, H. F. Schourup samt tømrermestrene I. P. A. Sørensen og Thorbrøgger.

Foreningen var fra begyndelsen stærkt politiske interesseret og havde sine politiske rødder i Venstre. Man arrangerede bl.a. politiske foredrag, og blandt foredragsholderne finder man bl.a. Christen Berg og Viggo Hørup. Netop foredraget med de to fremtrædende agitatorer kastede foreningen ud i sin første store krise, da henved 50 medlemmer meldte sig ud af foreningen i protest mod arrangementet. De udmeldte dannede efterfølgende en ny borgerforening, som i en kort årrække konkurrerede med den gamle forening. Festerne var, som i en hver anden forening, også et centralt element i foreningens virke.

Væsentlig var foreningens årlige julebasar, som første gang blev afholdt omkring 1890erne. Basaren var op gennem de første årtier i 1900-tallet et tilløbsstykke, og foreningen fik betydelige indtægter herfra. Overskuddet blev efterfølgende delt ud til institutioner og enkeltpersoner til Lindring af Nøden midt i Vinterens Hjerte, som det hedder i foreningens jubilæumsskrift fra 1931. Mod slutningen af 1920´erne ophørte foreningens julebasar. Arrangementet var tidskrævende, og konkurrencen fra lignede aktiviteter arrangeret af andre foreninger og erhvervslivet var hård.

Efterhånden mistede foreningen sit politiske engagement, og man helligede sig nu blot selskabs- og foredragsvirksomhed. At foreningen ikke længere havde bånd til Venstre illustreres af, at byens første socialdemokratiske borgmester, Jakob Jensen, gennem mere end 26 år, var medlem af foreningen.

Foreningen havde et tæt forhold til Østergades Hotel, hvor mange af aktiviteterne var henlagt til.

I 1929 kunne foreningen indvie Borgerforeningens Stiftelse. Stiftelsen lå smukt på Stadion Allé, og den indeholdt 12 etværelses lejligheder med alkove samt seks toværelses lejligheder.

Borgerforeningens Stiftelse var et vidnesbyrd om grundtanken i borgerforeningens virke: Omsorgen for de gamle og hjælp til selvhjælp.

Bestyrelser gennem tiderne

1881:

 • Overlærer Olsen (formand)
 • Manufakturhandler Godtfred Beck (kassere)

1891:

 • Tømrermester Thorbrøgger (formand)
 • vognmand Jakobsen
 • Forvalter L. Mogensen
 • Købmand Verner
 • Købmand Martin Hanssen
 • Bundtmager Hans Hald
 • Fotograf Ebbesen

1906:

 • Sagfører Valdemar Christensen (formand)
 • Murermester Chr. Jensen
 • Skræddermester Svanhede
 • Malermester M. R. Petersen
 • Agent N. C. Christensen
 • Snedkermester Lauritsen

Litteratur & kilder

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Aarhus Borgerforening på AarhusArkivet