Hans Carl Thorbrøgger (1834-1912)

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Hans Carl Thorbrøgger

Tømrermester Hans Carl Thorbrøgger.


Født i Broager sogn under Sønderborg amt d. 6.10.1834 og døde i Aarhus d. 27.1.1912.


Hans C. Thorbrøgger kom til Aarhus i 1867. I 1874 slog han sig ned som tømrermester. I en tid arbejdede han sammen med A. E. Andersen, de skabte bygningsværker rundt om i Aarhus. I løbet af årende blev han også ejer af en del ejendomme og han fungerede også som ejendomshandler.

Han var med til at oprette den første grundejerforening i Aarhus, det var i 1879, her sad han i bestyrelsen ind til 1883. Yderlige var han med til at stifte Århus Tømrermesterforening i 1880, han sad i denne bestyrelse som forman fra 1880 til 1886.

I 1885 oprettede han en tegnestue for bygningshåndværkere, i samme forbidels var han med til at danne Centralforeningen af Murer - og Tømrermester i Jylland, han sad selv som formand fra 1880-1886.


Politik

Hans C. Thorbrøgger sad i perioden fra d. 5.1.1894 og ca. til 31.12.1899 i Århus Byråd for Venstre. Her vragetog han hovedsageligt sager der var inden for hans eget håndværk.

Han politiske løbebane var en anden stor del af ham i 1881 var han med til at stifte den lokale venstreforening. Denne forening var han formand for og senere æresmedlem af.


Privatliv

Hans C. Thorbrøgger var søn af hyrsmand og farver Hans Christian Thorbrøgger (Taarbrøgger) og hustru Lovisa Frederikke Charlotte Gregersen.


Litteratur og Kilder

Borgere i byens råd. Medlemmer af Aarhus bys borgerrepræsentation og byråd, side 231-232