Hans Carl Thorbrøgger (1834-1912)

Fra AarhusWiki
Hans Carl Thorbrøgger

Tømrermester 'Hans Carl Thorbrøgger, medlem af Aarhus Byråd 5. januar 1894 - ca. 31. december 1899 for Venstre.

Født 6. oktober 1834 i Broager sogn, Sønderborg amt, død 27. januar 1912 i Aarhus. Forældre: Hyrsmand og farver Hans Christian Thorbrøgger (Taarbrøgger) og hustru Lovisa Frederikke Charlotte Gregersen. Gift med Chatarina Johansen, født 25. marts 1831 i Frøslev, Bov sogn, Aabenraa amt, død 13. februar 1904 i Aarhus, datter af bolsmand Hans Johansen og hustru Anna Nicolaysen.

Karriere

Thorbrøgger kom til Aarhus i 1867, hvor han etablerede sig som tømrermester 1874. Han har bygget adskillige ejendomme i byen, f.eks. Vennelystpavillonen 1876, Odd Fellow-bygningen, landsudstillingen m.fl., nogle sammen med A.E. Andersen. Selv ejede han flere ejendomme, og han handlede også en del med huse.

Foreningsarbejde

Thorbrøgger var medlem af det første udvalg, der nedsattes til at oprette en grundejerforening i Aarhus 1879, og han var medlem af dens første bestyrelse til 1883. Han var også med til at stifte Aarhus Tømrermesterforening i 1880 sammen med Jensen-Vroue som en modvægt mod en allerede oprettet fagforening for tømrersvende, som Thorbrøgger i øvrigt også havde været med til at stifte 1871, og hvis første formand han havde været. Mens han var formand for tømrermesterforeningen 1880-86, var han med til at drøfte to vigtige sager, nemlig licitation og lønforhandlinger.

Thorbrøgger og håndværkerfaget

Det drejede sig i virkeligheden om de første forhandlinger af den art i Aarhus, forhandlinger, som i øvrigt skete i samarbejde med både snedker- og murermesterforeningerne. Også en sag som skuemestre for svendeprøver stabiliseredes i hans tid, ligesom visse ændringer i byggevedtægten blev gennemført. Hans store interesse for sit fag og dets udøvere fik også udtryk på anden måde. Han oprettede 1885 en tegneskole for bygningshåndværkere, han var med til at danne Centralforeningen af Murer- og Tømrermestre i Jylland (formand 1880-86), og han var medlem af det af håndværkerforeningen 1887 nedsatte, meget vigtige udvalg vedrørende næringsloven. Han var medlem af ligningskommissionen, i bestyrelsen for Arbejdernes Byggeforening og Aarhus og Omegns Biavlerforening.

Politik

Thorbrøgger var stærkt politisk interesseret og indtog en fremtrædende stilling inden for den lokale venstreforening, som han var med til at stifte 1881, og som han var formand for og æresmedlem af. I 1894-99 var han medlem af byrådet, hvor han tog sig særlig af alle sager, der angik håndværk. Han var byrådets repræsentant som taksator i Kjøbstadkreditforeningen. Thorbrøgger var "en stovt håndværker, der altid havde et eller andet godt i dybet af sin overfrakkelomme", således som Hans Hartvig Seedorff (1892-1986) mindes ham.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder