Ø-Linjen

Fra AarhusWiki
Ø-Linjen med Generationernes Hus til vestre og Havneholmen til højre. Længst bagude ses Isbjerget og Pakhusene.
Foto: Phillip Fangel, 2019. Aarhus Stadsarkiv.

Ø-Linjen er et grønt anlæg der strækker sig langs de fire øer på den gamle pier 4, der i dag indgår som en del af bydelen Aarhus Ø. Ø-Linjen er tegnet af Sleth/Schønherr og dækker over i alt 8.000 m² med et grønt lærred, der skal danne grundlag for ophold, aktivitet og nydelse for bydelens beboere og besøgende. De fire øer har hver deres bygherre, og blev opført i etaper i takt med opførelsen af de enkelt bygninger på Aarhus Ø. Den første del af Ø-linjen stod allerede færdigt, da de nordøstligste dele af Lighthouse blev indviet før selve "Ø-linjen" var udtænkt, mens den sidste og sydligste del ved Karréerne og Kampanilen stod endeligt færdig i 2023.

Visionerne til Ø-Linjen udsprang fra Lighthouse-projektet, hvori der lå et stærkt ønske om at bevare livet fra bydelens mange midlertidige projekter. Sammen med de øvrige bygherrer, Pensam (Havneholmen), TopDanmark (Havneholmen), Aarhus Kommune og Bassin 7 udmundede det sig i Ø-Linjen, der blev et fælles projekt på tværs af kanaløernes kvarterspladser på Aarhus Ø.

Projektet udvikledes i samarbejde med en lang række beboere fra Aarhus Ø. Tidligt i processen (oktober 2017) blev der afholdt et informationsmøde om projektet og øvrige tiltag på Aarhus Ø, hvilket havde stor opbakning og opmærksomhed med over 200 fremmødte. Sideløbende blev der mulighed for at komme med forslag og inspiration til Ø-Linjen. I juni 2018 afholdtes der en workshop, der italesatte emner og udfordringer ud fra beboernes input. Ud fra dette blev designet for Ø-Linjen lavet "Det Grønne Lærred".

Ø-linje projektets vision bestod i at supplere det blå spor på Aarhus Ø med en grøn linje. Visionen var at skabe en serie af indre grønne rum på langs af alle fire øer midt ind mellem bebyggelserne. Et forløb der ville trække en markant grøn linje mellem bugten mod nord og byen mod syd.

Det første delprojekt der realiseredes af "Ø-linjen" var etableringen af området mellem Isbjerget og Pakhusene. Der udlagdes muld, plantedes træer og buske og etableredes vej fra Pakhusene til Isbjerget. I alt plantedes der godt 50 træer, og det grønne byrum fik desuden inventar og funktioner, så byens liv kunne gro i takt med de plantede træer.

Ø-Linjen på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Ø-Linjen

Litteratur og kilder