Århus Rideklub

Fra AarhusWiki

I starten af 1900-tallet begyndte rideklubber at blive etableret landet over, og også Aarhus kom med på denne bølge. I marts 1904 dannede en kreds af civile borgere og officerer Aarhus Sports Rideklub, som havde til formål at varetage ridesportens interesser og fremme ridesporten og medlemmernes færdigheder. Af kredsen, der stod bag oprettelsen, kan nævnes fabrikant Niels Stampe, direktør Hornemann og øjenlæge Lindgren. Som formand valgtes oberst C.G. Balle - i alt startede klubben med ni medlemmer.

I 1905 kom fire nye medlemmer til og klubben ændrede navn til Rideforeningen for Aarhus og Omegn. Dette navn holdt indtil 1950, hvor det igen blev ændret til Århus Rideklub. Ved Landsudstillingen i Aarhus i 1909 kunne de mange besøgende overvære opvisninger fra foreningen i eksempelvis jagt- og højdespring, køreopvisning og skoleridning.

Rideforeningen var nært knyttet til militæret og havde i mange år hjemme på først Langelandsgades Kaserne, og senere på Dragonkasernen ved Vester Allé. Da 1. Verdenskrig brød ud i 1914 gik foreningens aktiviteter helt i stå, da mange af foreningens heste og ryttere var udstationeret i andre byer. Til gengæld betød afslutningen på krigen at flere og flere civile borgere meldte sig ind i foreningen. Dette skyldes blandt andet oprettelsen af Dansk Rideforbund i 1917, som udarbejdede de faste konkurrenceregler og ligeledes oprettelsen af Dansk Idrætsforbund i 1918.

De stigende antal medlemmer gjorde, at der blev behov for nye faciliteter. Der blev derfor etableret en 5 km lang forhindringsbane mellem Varna og Ørnereden og i 1924 blev Jydsk Hestesports Baneklub stiftet og Jydsk Væddeløbsbane i Marselisborgskoven anlagt.

Hovedbasen var dog stadigt på kasernen ved Vester Allé, hvor der årligt blev afholdt åbne stævner. Flere af foreningens medlemmer, med formanden Axel Kaufmann i spidsen, var dog begyndt at arbejde aktivt for foreningen kunne få sin egen hal.

Det lykkedes i 1937, hvor Århus Ridehal kunne indvies.

Århus Rideklub har siden sammen med blandt andre Århus Kommune, deltaget i projektet omkring etablering af Vilhelmsborg, hvor klubben i dag har sit tilholdsted.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Annelise Ledet og overført fra Århus Leksikon
  • Henrik Vedel-Smith, Hestesport og ridecenter, Århus-Årbog 1982, Århus Byhistorisk Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus

56° 9' 12.55" N, 10° 12' 3.91" E 56° 7' 43.50" N, 10° 11' 41.64" E