Vitved Sogn

Fra AarhusWiki

Vitved Sogn er et sogn i Aarhus Kommune og Skanderborg kommune og hører under Aarhus Søndre Provsti.

I sognet findes byerne Fastrup, Vitved og Solbjerg.

Sognedelen under Aarhus Kommune har haft en befolkningudvikling som følger:

1970: 566

1980: 892

1990: 806

2000: 717

2002: 696

2020: 958

Vitved Kirke er beliggende i Skanderborg Kommune, syd for Stilling-Solbjerg Sø. Kirken er opført i sidste halvdel af 1100-tallet og har muligvis været ejet af Ring Kloster. I 1600-tallet var kirken ejet af kongen, for derefter at være ejet af flere forskellige, indtil 1774, hvor kammerråd Peder Herschind overtog kirken. I 1788 oprettede han slægtshuset Herschendgave i Fruering Sogn, hvori Vitved Kirke blev indlemmet i 1795. I 1918 overgik kirken til selveje.

Litteratur og henvisninger

  • Danmarks Kirker. Nationalmuseet 1988.
  • Statistisk Årbog for Århus, 2003.