Vilhelmsminde

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Vilhelmsminde var en ejendom nord for Aarhus Købstad.

Vilhelmsminde havde matrikel nr. 113 på Aarhus Købstads Markjorder, hvilket i dag svarer til et større område mellem Nørrebrogade og Peter Sabroes Gade næsten helt oppe ved Trøjborgvej.

Da ejeren af en tidligere ejer af Vilhelmsminde, Jens Jørgensen, i 1866 ønskede at sælge ejendommen, annoncerede han følgende i Aarhus Stiftstidende:

"Vilhelmsminde, beliggende på Aarhuus Mark, kan underhaanden erholdes tilkjøbs. Arealet udgjør 7 Tdr. Land g. M. Jordene ere drainede og i en fortrinlig Gjødningskraft. Bygningerne ere nye og beqvemt indrettede med 3 gibsede og tapetserede Værelser. Dens Beliggenhed er særdeles smuk med Udsigt over Byen og Havet. Lysthavende bedes at henvende sig til undertegnede Eier, der beboer Stedet.
Jens Jørgensen."

Tilsyneladende lykkedes Jørgensen at sælge ejendommen til en Hans Rasmussen, der dog solgte den videre allerede året efter til O. E. Weng af Foerlev Nymølle for 4.000 rigsdaler.

I 1890 blev Vilhelmsminde sat på offentlig auktion, hvor den formodentlig blev købt af enkefru Frederikke Christiane Marie Marcussen (1826-1892). Hun ejede i hvert fald ejendommen, da hun døde to år senere, hvorefter den igen havnede på offentlig auktion. Denne gang blev den ikke solgt, men i stedet havde en proprietær H. Krogh, der sandsynligvis var enkefru Marcussens svigersøn, erholdt et såkaldt "arveudlægningsskøde" for hendes dødsbo og dermed bevist, at han var arving til ejendommen.

I 1898 købte J.P. Nielsen Vilhelmsminde af H. Krogh. På et tidspunkt herefter blev den købt af Jens Christian Dyhr, som døde i 1918. Enken efter ham solgte Vilhelmsminde til en P. Olsen for 105.000 kr. året efter.

Fra 1925 begyndte et særligt nedsat udvalg med navnet "Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse angaaende Gadeplan for en Del af "Vilhelmsmindes“ Jorder" ved Aarhus Byråd at udlægge Vilhelmsborgsjorde til gadeudvidelser og ny bebyggelse.

Litteratur og kilder