Tiset Kirke

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Tiset Kirke. Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Tiset Kirke ligger på en forhøjning i landskabet vest for landsbyen, Tiset, i Solbjerg. Kirkens romanske kor og skib blev opført af veltildannede granitkvadre i slutningen af 1100-tallet og fik sengotiske hvælv i loftet formodentlig i slutningen af 1400-tallet. Omkring år 1500 byggedes kirkens sengotiske tårn og våbenhus, og begge bygningers mure blev blandt andet opført af genanvendte, romanske granitkvadre sandsynligvis fra en nedlagt kirke. Den øverste del af tårnet er i dag afsluttet med et tegltag, hvorpå en gesims med pyramidespir, der fungerer som klokkehus, er placeret. Klokkehuset og spiret er efter alt at dømme bygget i 1730’erne og er beklædt med kobber. Resten af kirken har tegltag, men var frem til 1874 behængt med bly.

Kirken bærer i dag præg af en stor restaurering, der blev foretaget efter den brød i brand nytårsnat 1966/67. Restaureringen blev foretaget under ledelse af arkitekterne, H.P. Nielsen og H.P. Holm Nielsen, og afsluttedes i 1973. Under arbejdet afbankedes kalklagene på kirkens vægge og loftshvælv, hvilket afslørede nogle få fragmenter af kalkmalede ribbedekorationer formodentlig fra slutningen af 1400-tallet. Disse blev igen blev overkalket.

Kun få dele af kirkens ældre inventar er bevaret, herunder den romanske døbefont, der stammer fra kirkens opførelse, et sydtysk dåbsfad fra omkring 1550, sengotiske alterstager samt alterkalk og -disk skænket i 1682, stoleværkets gavle fra 1697, samt prædikestolen fra omkring 1600, der dog delvist blev bygget om i 1878.

Tiset kirke var i middelalderen underlagt ærkedegnens tilsyn og blev efter reformationen i 1536 lagt ind under kronen. I 1687 overdrog kongen kirken til Constantin Marselis, men den blev ikke indlemmet i baroniet Marselisborg. I stedet gik den efter Marselis’ død i 1699 i arv til hans enke, Sophie Elisabeth Charisius, som lagde den ind under stamhuset, Constantinsborg, der oprettedes i 1703. Her blev kirken indtil 1799, hvor den solgtes til et konsortium bestående af kirkens præst og tre sognemænd, som afhændede den til sognet beboere. I 1961 overgik kirken til selveje.

Tiset Sogn var anneks til Viby Sogn fra slutningen af 1500-tallet til 1873, hvor det blev et selvstændigt pastorat.

Se også

Tiset på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Tiset Kirke

Litteratur og kilder