Teglværksgade

Fra AarhusWiki

Teglværksgade ligger i Øgadekvarteret. Gaden går fra Langelandsgade til Grønningen.

Anlagt og navngivet i 1917 med henvisning til Aarhus Teglværk. Gaden blev anlagt på teglværkets jorder. Teglværket blev oprettet af et konsortie i 1828 på bakken uden for byen ved Vesterport. I 1840 blev teglværket overtaget af købmand Carl Christian Langballe (1805-1885). Han efterfulgtes i 1870 af sønnen, grosserer Otto Langballe (1843-1910). Begge opnåede valg til byrådet i Aarhus. Med begrundelse i de store lermængder i området fik Otto Langballe i 1907 forlænget gravemuligheden med udløb i 1915. Det blev sidstnævntes søn, købmand Hans Adolf Langballe (1878-1954), der kom til at udstykke teglværksjorden og anlægge gaden. Arbejdernes Andels Boligforening opførte fra 1921 til 1924 på den vestlige side af gaden et 4½-etagers rødstensboligbyggeri, hvori boligkarréen Teglgaarden indgår.

Teglværksgade på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Teglværksgade

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018