Grønningen

Fra AarhusWiki

Grønningen er en plads, der ligger i den indre by. Pladsen ligger, hvor Sejrøgade og Teglværksgade mødes med Grønnegade.

Grønningen er etableret som en lille plads, hvor Thunøgade, Sejrøgade og Teglværksgade mødes. Pladsen blev anlagt og navngivet i 1917. Anlæggelsen af Grønningen skete i umiddelbar forlængelse af at det daværende Langballes Teglværk blev nedlagt. Pladsen er desuden omkranset af en 4 og 5 etagers bebyggelse, heraf flere karakteristiske rødstensbygninger.

Adresser på pladsen

Grønningen 1 (Teglgården) er opført i 1917, tegnet af arkitekt Axel Johannes Høeg-Hansen (1877-1947). Huset har et facadeudtryk, der synligt bærer præg af nybarokken og skaber dermed en markant 1,5 etages, svungen gavlkvist et samspil med en fremtrædende midtrisalit og buet karnap på den nyklassicistiske matrikel Grønningen 2, som arkitekt W. Thomas Kleemann (formentlig menes der Wilhelm Th. Klemann) har tegnet.

Grønningen 1, det vil sige den førnævnte Teglgården, er tegnet af arkitekterne V. Puck og Thorkel Møller for Arbejdernes Andelsboligforening i 1921. Bygningens hjørneparti, der har karakter af en borg, bidrager til at Grønningen virker isoleret - som en lille afsondret plads.

Se også

Christian Carl Langballe

Grønningen på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Grønningen

Kilder

Ø-Gade Kvarteret Århus Registrant Magistratens 2. afdeling 1983