Grønningen

Fra AarhusWiki

Grønningen

Grønningen er etableret som en lille plads, hvor Thunøgade, Sejrøgade og Teglværksgade mødes. Pladsen blev anlagt og navngivet i 1917. Anlæggelsen af Grønningen skete i umiddelbar forlængelse af at det daværende Langballes Teglværk blev nedlagt. Pladsen er desuden omkranset af en 4 og 5 etagers bebyggelse, heraf flere karakteristiske rødstensbygninger.

Grønningen 1 (Teglgården) er opført i 1917, tegnet af arkitekt Axel Høeg-Hansen. Huset har et facadeudtryk, der synligt bærer præg af nybarokken og skaber dermed en markant 1,5 etages, svungen gavlkvist et samspil med en fremtrædende midtrisalit og buet karnap på den nyklassicistiske matrikel Grønningen 2, som arkitekt W. Thomas Kleemann har tegnet.

Grønningen 1, det vil sige den førnævnte Teglgården, er tegnet af arkitekterne V. Puck og Thorkel Møller for Arbejdernes Andelsboligforening i 1921. Bygningens hjørneparti, der har karakter af en borg, bidrager til at Grønningen virker isoleret - som en lille afsondret plads.

Se også

Christian Carl Langballe

Kilder

Ø-Gade Kvarteret Århus Registrant Magistratens 2. afdeling 1983