Svend Zahlmann

Fra AarhusWiki
Svend Zahlmann

Læge Svend Zahlmann

Født i Fredericia 30. Januar 1866 - død 10. marts 1945 - begravet på Nordre Kirkegård

Søn af mangeårig kommandant i Aarhus generalmajor Zahlmann og dennes hustru Johanne Marie Bornemann.

Svend Zahlmann blev student i Aarhus i 1883 og cand. med. i 1890, hvorefter han blev reservelæge ved Amtssygehuset i Aarhus. I 1893 nedsatte Zahlmann sig som praktiserende læge i Aarhus og i perioden 1899-1913, var han også læge ved Aarhus Kommunehospital.

Da Marselisborg Hospital åbnede 31. maj 1913, blev Zahlmann ansat som overlæge for afdelingerne for henholdsvis difteri og skarlagensfeber.

Formand for de danske lægers sygkasse 1902.

Formand for lægeforeningen for Aarhus og omegn fra 1910-14.

Litteratur og kilder

- Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus