Stensagerskolen

Fra AarhusWiki

På Stensagerskolen, Stensagervej 9 i Viby, som er en amtskommunal folkeskole (specialskole) for fysisk og psykisk udviklingshæmmede børn med generelle indlæringsvanskeligheder, arbejdes der ud fra fagintegrerede og helhedsorienterede undervisningsprincipper.

Der er ca. 150 børn i alderen 6-18 år på Stensagerskolen og lige så mange ansatte fordelt på lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, talepædagoger, fysioterapeuter, pedeller og administrativt personale. Endvidere er der tilknyttet sundhedspersonale som en betydningsfuld støttefunktion for skolens virksomhed.

Undervisningen er underkastet folkeskolens bestemmelser om fag og emner. Undervisningen tager udgangspunkt i eleverne og ikke i fagene. Eleverne skal opleve indholdet i undervisningen som vigtigt og vedkommende. I de overordnede mål for skolen fremhæves det, "at det enkelte barn oplever sine forudsætninger kendte og accepterede".

Skolen er opdelt i en skoledel med eget personale og på linie hermed en fritidsdel (SFO) ligeledes med eget personale.

Åndssvageforsorgens skole i Århus oprettedes i tiden omkring krigens afslutning, og i starten holdt den til på Hovedbibliotekets loft i Mølleparken. I 1950 flyttede skolen som Åndssvageforsorgens første og i en periode største eksternatskole ind i en del af det gamle Århus Amtssygehus ved Ingerslevs Boulevard, og det var først i 1969, at en deling mellem de tungest og de bedre begavede fandt sted, således at den første gruppe i en træningsskole med fortsat brug af navnet Kroghsgades Skole forblev i byen, mens den anden gruppe flyttede til den nye, "grønne skole" på Stensagervej i Viby. Med åndssvageforsorgens udlægning i 1980 overtog amtskommunen Stensagerskolen, som i 1995 totalrenoveredes. Den hurtigt og billigt opførte "grønne skole" havde bygherren oprindelig tillagt en levetid på 10 år. Det viste sig altså, at der skulle gå 25, før en ny fase i skolens liv kunne tage sin begyndelse.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.130722 longitude=10.146733> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.146733, 56.130722] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>