Kroghsgades Skole

Fra AarhusWiki

Kroghsgades Skole havde været ikke-eksisterende i det meste af en snes år, da skoleforvaltningen i Århus i år 2000 flyttede den såkaldte Langkær-Nymarkskole fra henholdsvis Langkærvej i Tilst og Søren Nymarksvej i Højbjerg til en af de bygninger, som engang havde været en del af Århus Amtssygehus, og som fra begyndelsen af 50´erne til slutningen af 70´erne under navnet Kroghsgades Skole havde huset Åndssvageforsorgens første og i en periode største eksternatskole.

Det var heldagsskoler for henholdsvis arabiske og somaliske børn med svære tilpasnings- og indlæringsvanskeligheder, som fra Tilst og Højbjerg flyttede sammen for i ændrede rammer at hjælpe deres elever til at lære nye normer og undgå konflikter med omgivelserne, således at de på et tidspunkt ville være parate til at tage udfordringer op uden for et beskyttende miljø. Kroghsgades Skole hedder den nye specialskole, som i skoleåret 2000/01 har godt og vel 20 elever.

Åndssvageforsorgens skole i Århus var oprettet i 1944, og indflytningen i en mindre del af det gamle amtssygehus skete, efter at Sct. Anna Gades Skole kort forinden var blevet åbnet som ny skole i langt størstedelen af sygehuskomplekset. I 1963 havde skolen, som oprindelig var indrettet til 60, ikke mindre end 175 elever, og hertil kom afdelingen i Villa Kampen på Strandvejen med 70. Åndssvageforsorgens lejemål med Århus Kommune ophørte hen imod 1980, hvorefter en ny Kroghsgades Skole så dagens lys. Det var denne gang en amtskommunal specialskole for voksne med generelle indlæringsvanskeligheder, og med en lærerstab på 12 havde den plads til 40 elever.

I 1983 udlejede Århus Kommune Kroghsgades Skole til Dansk Flygtningehjælp, og i 2000 gjorde en skole, denne gang en primærkommunal, for tredje gang krav på navnet, Kroghsgades Skole.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon