Skåde Skole

Fra AarhusWiki

<mapframe text="Skåde Skole" width=350 height=200 zoom=12 latitude=56.104431 longitude=10.207504> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.207504, 56.104431] },
 "properties": {
   "title": "Skåde Skole",
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>

Skåde Skole 1906.

Den gamle skole i Skåde, som blev afløst af den nuværende Skåde Skole i 1906, eksisterer endnu og ligger på hjørnet af den gamle vej til Jelshøj (nu Jelshøjvænget) og Oddervej 180. Også denne skole havde en forgænger, som formentlig skyldte skoleloven af 1814 sin eksistens. En af denne lovs bestemmelser sagde nemlig, at intet barn måtte havde en skolevej på over en halv mil, og en følge heraf var, at folkene i Skåde fik lov til at lade deres børn søge den skole, de selv havde bygget, i stedet for som hidtil at lade dem gå den lange vej til Holme. Fremme i 1856 var elevtallet i Skåde vokset til over hundrede, og myndighederne gav på denne baggrund tilladelse til, at skolen ved Jelshøjvejen blev bygget som en biskole til Holme Skole.

Arkitekt Frederik Larsens smukt beliggende Skåde Skole fra 1906 forblev i hele Holme-Tranbjerg Kommunes levetid en lille skole uden overbygning, og i årene umiddelbart efter kommunesammenlægningen i 1970 overvejede skolemyndighederne at nedlægge skolen i Skåde. Men børnehaveklasserne oprettedes i 1972, og i januar 1976 stod det klart, at skolen skulle opretholdes som en fuldt udbygget 2-sporet skole, men som hidtil uden overbygning. Efter 7. måtte eleverne krydse Oddervej, søge i retning af det gamle Skidenpyt og i øvrigt indstille sig på at tilbringe resten af skoletiden på Kragelundskolen. Med den politiske beslutning om at bevare skolen i Skåde fulgte penge til brug for en udvidelse af de fysiske rammer, og et temmelig omfattende byggeri fra 1978 til 1981 bragte skolen på omgangshøjde.

Men overbygningen var til stadighed det højst prioriterede ønske hos alle med interesse for Skåde-området i almindelighed og for Skåde Skole i særdeleshed. Afgørelsen kom i 1994, næsten samtidig med at skolefritidsordningen ”Solstrålen” i januar samme år indviede nyindrettede lokaler. Fra og med skoleåret 1994/95 kunne Skåde Skoles elever fortsætte skolegangen ud over 7. klasse i overbygningen på egen skole, og et længe næret ønske var dermed opfyldt.

I 1970 havde skolen 209 elever, i 1989 var der 319, og i skoleåret 2000/01 har skolen et elevtal på 541 fra børnehave- til 9. klasse med 215 børn tilmeldt skolefritidsordningen.


AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Sk%C3%A5de+Skole

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon