Salomon Israel Wilnau (1771-1843)

Fra AarhusWiki
Salomon Israel Wilnaus gravsten på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads ved Musikhusparken. På gravstenen står der først en længere tekst på hebraisk. Derunder står der på dansk:
"HERUNDER HVILER
SALOMON ISRAEL
WILNAU
DØD DEN 13. AUGUST 1843"
Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Salomon Israel Wilnau var en jødisk købmand i Aarhus.

Født i ca. 1771 i Vilnius, Litauens hovedstad, død den 13. august 1843 i Aarhus, 72 år gammel.

Gift første gang i ca. 1805 med Rose Jonas (ca. 1785-1815). Sammen fik de syv børn, blandt andet Philip Wilnau og Sabine Lazarus f. Wilnau, som blev gift med købmand Nathan Lazarus.
Gift anden gang i 1820 med Esther Jonas, der formodentlig var hans første hustrus slægtning.

Inden Simon Israel Wilnau flyttede til Aarhus boede han i Nyborg. Her findes han første gang i folketællingerne i 1801, hvor han boede på Torvet og ernærede sig som købmand. På et tidspunkt indgik han i et partnerskab med en købmand Schlesinger fra Rudkøbing på Langeland. Deres fælles forretning ophørte i 1806, hvorefter Simon Israel Wilnau første sit købmandsskab videre alene. Det gik tilsyneladende godt, da han senere kunne holde tjenestefolk i sit hjem.

Udover at være købmand, fungerede Simon Israel Wilnau i en periode også som fattigforstander i Nyborg.

I sin sidste levetid opholdt han sig i Aarhus, hvor hans datter boede. Han er begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken.

Litteratur og kilder