Salomon Israel Wilnau (1771-1843)

Fra AarhusWiki
Salomon Israel Wilnaus gravsten på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads ved Musikhusparken. På gravstenen står der først på hebarisk:

"Her hviler Schloumo Salmen, Søn af Herr Jisroel fra Wilna. Død Søndag 17. Ab 5603."

Derunder står der på dansk:

"HERUNDER HVILER
SALOMONISRAEL
WILNAU
DØD DEN 13. AUGUST 1843"

Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Salomon Israel Wilnau var en jødisk købmand i Aarhus.

Født i 1771 i Vilnius (Wilna), Litauens hovedstad, død den 13. august 1843 i Aarhus, 72 år gammel.

Søn af Jisroel fra Wilna.

Gift første gang i ca. 1805 med Rose Jonas (ca. 1785-1815), datter af Philip Jonas, begravet i Faaborg, da Aarhus endnu ikke have en jødisk gravplads, da hun døde. Sammen fik de syv børn, blandt andet Marcus Wilnau, Philip Wilnau og Sabine Lazarus f. Wilnau, som blev gift med købmand Nathan Lazarus.
Gift anden gang i 1820 med Esther Jonas, der formodentlig var hans første hustrus slægtning.

Inden Simon Israel Wilnau flyttede til Aarhus boede han i Nyborg. Her findes han første gang i folketællingerne i 1801, hvor han boede på Torvet og ernærede sig som købmand. På et tidspunkt indgik han i et partnerskab med en købmand Schlesinger fra Rudkøbing på Langeland. Deres fælles forretning ophørte i 1806, hvorefter Simon Israel Wilnau første sit købmandsskab videre alene. Det gik tilsyneladende godt, da han senere kunne holde tjenestefolk i sit hjem.

Udover at være købmand, fungerede Simon Israel Wilnau i en periode også som fattigforstander i Nyborg.

I sin sidste levetid opholdt han sig i Aarhus, hvor hans datter boede. Han er begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken.

Se også

Salomon Israel Wilnau på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Salomon Israel Wilnau

Litteratur og kilder