Søren Zønnichsen Buxlund (1721-1805)

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Søren Zønnichsen Buxlunds underskrift på sin bror, Johannes Zønnichsen Buxlunds, vielsesattest, hvor han var et af vidnerne. Fra Aarhus Domsogns enesteministerialbog (1685-1813) på rigsarkivets arkivalieronline.

Søren Zønnichsen Buxlund var urmager og velgører i Aarhus.

Født i 1721, død 17. november 1805 i Aarhus.

Søn af guldsmed i Aarhus Sønnich Hansen Buxlund og hustru Anne Johansdatter Plum. De fik også børnene Johannes Zønnichsen Buxlund (1716-1793), der ligesom sin far var guldsmed i Aarhus, samt skipper Hans Zønnichsen Buxlund, og husjomfru Gertrud Zønnichsdatter Buxlund (ca. 1727-1786).

Gift med Marie Pedersdatter Møller. Sammen fik de børnene Anne Sørensdatter Buxlund, der blev gift med købmand Peder Jensen Schmidt i Aarhus, Christine Margrethe Sørensdatter Buxlund, der blev gift med skipper Søren Jensen Buchtrup i Aarhus, prokurator i Viborg Peder Møller Buxlund og Sønnich Sørensen Buxlund, der forsvandt til søs.
Efter alt at dømme blev Søren Zønnichsen Buxlund og Marie Pedersdatter Møller senere ophævede deres deres ægteskab eller måske blot deres samliv. Ved hans død fremgår det nemlig, at hans "enke", Marie Møller, på dette tidspunkt boede i Ringkøbing. I alle folketællinger fra Aarhus, hvor Buxlund er anført helt frem til sin død, har han dog oplyst, at han selv var enkemand, men det er formodentlig med tanke på det forliste ægteskab nærmere end ægtefællens egentlige død.

Søren Zønnichsen Buxlund tog borgerskab som urmager i Aarhus den 4. juni 1751, men havde formodentlig boet i byen hele sit liv. Buxlund klarede sig tilsyneladende godt som urmager, da han ejede adskillige ejendomme samtidig og endda også have råd til at yde velgørenhed.

Omkring 1761 købte han både Graven 18-20 og Graven 22 på den nordre side af gaden Graven, hvor han boede privat, samt Graven 21 på den søndre side, som han i 1804 omdannede til friboliger for op til 30 enker. Omkring 1781 købte han ligeledes Garvergyde 3, 5 og 7, som han indrettede som lejeboder, mens han selv fortsatte med at bo i Graven.

Søren Zønnichsen Buxlund døde i 1805 som en - for datiden - meget gammel mand på 84 år. I den forbindelse indrykkede hans to døtre en annonce i Aarhus Stiftstidende, hvor de skrev:

"Fraværende Slægt og Venner tilkiendegives at det behagede Livets og Dødens Herre den 17. d.M. at bortkalde til et bedre Liv vor elskede Fader, Uhrmager Søren Buxlund, i en Alder af 84 Aar; som Gud havde benaadet ham i Livet, velsignede han ham i Døden; thi uden forudgaaende Sygdom eller mærkelig Svækkelser endtes hans Liv, som i en blid Søvn.
Aarhuus, den 20. Novbr. 1805
Chr. Mag. Buchtrup
Anne Schmidt"

Buxlunds stiftelse på Graven 21 bestod helt frem til 1937, hvor Aarhus Byråd besluttede at rive ejendommen ned.

Litteratur og kilder