Søndergade 27

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...


Søndergade 27 ligger på Søndergade og er en del af Strøget i Aarhus.

Den nuværende bygning blev opført i 1906. Der havde inden da været en anden bygning på grunden. Der har både været beboelse og erhverv i bygningen. Bygningen blev i 1875 solgt fra enkefru Reddelien til købmand Nørretranders for 16.600 kr.

Søndergade 27 har på grund af sin beliggenhed haft en del forskellige butikker beliggende i bygningen.

I 1878 holdt Julie Dahls fransk-engelsk vaskeri til over gården i bygningen. Hun tilbød følgende service i Århus Stiftstidende: ” Al Slags Tøi modtages til Vask; det behandles propert og billigt. Tøiet hentes og bringes. Sammesteds kan et meubleret Værelse erholdes billigt tilleie, og et umeubleret lyst og rummeligt Værelse med god Kakkelovn og egen Indgang for 5 Kr. maanedlig.”

I 1893 holdt hatte og buntmager A. C. Broch til i butikken. Broch havde følgende annonce i 1892 da han åbnede butikken: ”Ny Hatte- og Bundtmagerforretning Søndergade 27 Undertegnede, der i ca. 8 Aar har arbeidet hos Hr. Bundtmager A.Muchitsch, aabner Lørdag d. 15 Oktober en velassorteret Forretning A. C. Borch Bundtmager Søndergade 27 (Hr. Bagermester P. Møllers Ejendom).”

I 1914 solgte bagermester Møller ejendommen til Frederik Ferdinand Salling for 65.000 kr. Bagermester Møller havde selv drevet bageri i bygningen i 35 år. Salling havde indtil da haft butik i Søndergade 34, men i 1916 flyttede han butikken over på den anden side af gaden. Det at Salling overtog butikken kom til at præge bygningens udvikling helt op til i dag.

Sallings lille butik udviklede sig med tiden til stormagasinet Salling. Stormagasinet har udvidet og ombygget mange gange. Bygningen som Salling overtog i 1915 ser derfor meget anderledes ud i dag end den gjorde den gang. Det var specielt ombygningen fra 1946-1948, hvor store dele af bygningen blev ændret der gjorde huset ukendeligt. Salling opkøbte med tiden de omkringliggende bygninger, så bygningerne i dag er smeltet sammen til en.

Henvisninger

Søndergade 27 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Søndergade 27