Rugholm

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Rugholm er en lille lav halvø beliggende ved Brabrandsøens sydøstlige bred nord for Viby. Rugholm er bedst kendt for at være lokation for det anseelige arkæologiske fund "Brabrandfundet".

Brabrand Sø og hele det dalstrøg, der følger Aarhus Å, er gammel fjordbund. Da isen efter sidste istid forlod landet for ca. 10.000 år siden, skar en fjord sig dybt ind i landet fra Aarhusbugten gravet ud af istidens rivende smeltevandsfloder. Efter istiden hævede landet sig, inden det atter sænkede sig ved den såkaldte stenaldersænkning. Inden stenaldersænkningens kulminationsperiode indtrådte, lå Rugholm hævet - som en fast og tør holm - over fjordens omgivende vand.

Rugholm var en ø hvorfra der var let forbindelse med det omgivende fastland ved fjordens søndre bred, og det medførte gunstige livsbetingelser for de stenaldermennesker som her havde deres boplads og formentligt udgjorde den første befolkning i Viby-området.

Rugholm på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=107748

Litteratur og kilder

  • Århus Stifts Årbøger 1924, Årg. 17, s. 126-146, ill. Oldtidsminder i Viby Sogn.