Retrodigitaliseringsprojektet

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Retroprojektet)

Retrodigitaliseringsprojektet er et projekt, der blev koordineret på Aarhus Stadsarkiv og beskæftigede et stort antal frivillige fra Aarhus og omegn.

Projektet blev startet i 2017 i forbindelse med, at Organisationen Danske Arkiver (ODA) frem mod 2020 ønskede at markere 50-året for Kommunalreformen af 1970. Kommunalreformen betød, at landets kommuner blev reduceret fra 1098 til 277, og sondringen mellem sogne- og købstadskommuner blev formelt ophævet. ODA påbegyndte derfor landsdækkende skannings- og transskriberingsarbejde af kommunalbestyrelsernes forhandlingsprotokoller fra sogne- og byråd. Transskriberingsarbejdet blev foretaget i programmet Transkribus, som udbydes af READ-coop, koordineringen af arbejdet og projektet sekretariat blev placeret ved Aarhus Stadsarkiv, mens ODA påtog sig finansieringen. Resultaterne blev i første omgang vist på projekthjemmesiden retrodigitalisering.dk.

I 2019 påbegyndtes en blog på retrodigitalisering.dk, hvor nyheder inden for projektet og fund i protokollerne kunne deles.

I 2020 blev den første danske tekstgenkendelsesmodel til håndskrift bygget med kunstig intelligens i Transkribus. Modellen bestod af materiale fra Aarhus, Faxe, Gentofte og Næstved, som udgjorde de deltagende arkiver i projektet, og kunne læse skråskrift fra 1870’erne og frem.

I 2021 modtog projektet knap to millioner kroner fra Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Velux Fonden og Carlsbergfondet til videre udvikling af computermodeller, der kunne læse historiske, håndskrevne dokumenter.

I november 2021 blev den første tekstgenkendelsesmodel til 1700-tals gotisk håndskrift offentliggjort. Modellen blev til i et samarbejde mellem Aarhus Stadsarkiv og lektor i historie ved Aarhus Universitet, Nina Javette Koefoed, som blev finansieret af Carlsbergfondet.

Gennem foråret 2022 blev der gjort en stor indsats for at udbrede projektet, og der blev afholdt syv workshops i forskellige landsdele for interesserede arkiver. Derigennem sluttede adskillige nye deltagere sig til projektet, som siden fortsatte med at vokse støt.

I april 2023 blev den første tekstgenkendelsesmodel til 1800-tals gotisk håndskrift offentliggjort. Modellen blev hjulpet på vej af lektor i historie ved Aalborg Universet, Johan Heinsen, der stillede godt og vel 300.000 transskriberede ord fra slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet til rådighed.

I juni 2024 afsluttes projektet officielt, men transskriberingsarbejdet vil fortsætte lokalt ved de deltagende arkiver. Resultaterne vil løbende blive lagt op på projektets nye Transkribus Site, ”Danske Kommunearkiver”.

Retrodigitaliseringsprojektet på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Retrodigitaliseringsprojektet

Litteratur og kilder