Peter Vincentz Stampe (1819-1890)

Fra AarhusWiki
Peter Vincentz Stampe

Farver, klædefabrikant Peter Vincentz Stampe medlem af Aarhus Byråd 23. august 1877 - 31. december 1881.

Født 25. november 1819 i Viborg, død 7. august 1890 på Fanø.

Forældre: Avlsbruger Jørgen Jacobsen Stampe og hustru Ane Sophie Bregenholm. Gift 30. september 1848 i Aarhus med Else Margrethe Sophie Hedevig Kyster, født 2. oktober 1831 i Aarhus, død 28. juli 1908 i Aarhus, datter af slagtermester Johan Vilhelm Kyster og hustru Johanne Kristine Jensen.

Karriere

Stampe tog borgerskab som farver 18. maj 1846 og etablerede sig derefter i et lille hus i Fiskergade. I slutningen af 1850'erne optog han tillige fabrikation af klæde. Virksomheden fik med årene et betydeligt omfang. Ejendom efter ejendom blev købt, og ved Stampes død dækkede hans fabrikskompleks hele firkanten mellem Aarhus Å, Fiskergade og Mindegade. Som forretningsmand var Stampe af den gamle skole, der aldrig indlod sig på mere, end han kunne magte. Kredit kendte han kun af navn. Råmaterialer blev kun købt mod kontant, og han havde aldrig prioriteter i sine bygninger og anlæg. Det rokkede ham derfor heller ikke økonomisk, da han i 1870'erne som bestyrelsesmedlem i Aarhus Spare- og Laanekasse måtte udrede en betydelig sum som sin part til dækning af den kassemangel, der var opstået ved den Hertzske affære.

Politik

Privat levede Stampe tilbagetrukket, og hans arbejde i Aarhus Byråd var derfor kun en gæsteoptræden i det offentlige liv. Han kom ind ved suppleringsvalg 22. august 1877 og sad derefter perioden ud - til 1881. Som arbejdsgiver skal han have været afholdt, og han modtog ved flere lejligheder beviser på den hengivenhed, hans medarbejdere nærede for ham.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

  • Udvalget for bygninger og inventariesager 1877-81
  • Bygningskommissionen 1877-81
  • Brandkommissionen 1877-81
  • Overformynder 1864-


Litteratur og Kilder