Peter Lauritz Würtzen

Fra AarhusWiki
Peter Lauritz Würtzen

Direktør for Aktieselskabet Tømrermestrenes Damp-, Save- og Høvleværk Peter Lauritz Würtzen, født på Thinggården ved Fjerritslev 15. November 1866.

Var i 1886 snedkersvend i Aalborg, og nogle år senere blev han montør og møllebygger på cementfabrikken Dania ved Mariager Fjord. Würtzen kom i 1891 til Aarhus hvor han fik arbejde ved Petersen & Matzens savværk på Vesterbro. Efter et ophold på den tekniske dagskole blev han to år senere udnævnt til værkfører. I 1894 blev han selv lærer ved teknisk skole, en stilling han skulle bestride de følgende 10 år. Overgik sammen med Savværket til Aarhus Trælasthandel A/S i 1896. Da savværket i Hjortensgade i 1900 overgik til Tømrermestrenes Damp-, Save- og Høvleværk fulgte Würtzen med. Da direktør Sørensen afgik ved døden i 1913 blev Würtzen udnævnt til ny administrerende direktør. Würtzen sad i bestyrelsen for Træindustriens Fabrikantforening for Jylland og var formand fra 1920.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XIII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus
  • Aarhus Stiftstidende. En af Byggeindustriens Mænd. 12-03-1925.