Peter Herskind (1804-1891)

Fra AarhusWiki
Peter Herskind

Købmand og konsul Peter Herskind, medlem af Borgerrepræsentationen 3. januar 1842 - 31. december 1847. Viceformand 15. juni 1843 - ca. 31. december 1846.

Født 31. august 1804 i Århus, død 6. marts 1891 i København. - Forældre: købmand Michel Pedersen Herschind og hustru Maren Elisabeth Smidt. - Gift 25. oktober 1826 i Århus Domkirke med Anna Maria Margrethe Petersen, født 8. januar 1806 i Århus, død 15. august 1881 i Århus, datter af major Rasmus Petersen og hustru Johanne Glerup.

Karriere

Herskind var søn af Michel Pedersen Herskind (1774-1824). Lige som sin far var han købmand. Han tog borgerskab som købmand i 1826. Udover købmandshandlen drev Herskind også salg med gravvarer og tømmer. Han havde også del i skibe, hvilket købmænd i den tid ofte havde. Herskind boede i mange år på Frederiksgade, hvor hans købmandsgård lå. I 1855 flyttede han til Klostergade og i 1860 til villa Sølyst ved Høegh-Guldbergs Gade.

Der var krise i Danmark i 1837, og Herskind blev hårdt ramt. Han måtte derfor sælge flere dele af sit bo på auktion. Han kom på benene igen og oprettede et dampbrænderi året efter. Brænderiet gik godt, og i løbet af få år åbnede han også brænderi i Randers og Aalborg. Derudover ejede han også et kalkbrænderi uden for Studsgades Port og et teglværk.

Herskind solgte sin købmandsbutik i 1842 og handlede i stedet som agent for Nørrejylland for Globe Livsforsikringsanstalt i London. I i 1829 blev Herskind svensk-norsk vicekonsul i Aarhus, og i 1862 udnævntes han til nederlandsk vicekonsul for Aarhus amt.

Han blev riddare av Vasaorden i 1877.

Politik

Herskind var aktiv både i lokal- og landspolitik. Fra 1842-1847 var han medlem af Borgerrepræsentationen. Tre af disse år var han viceformand.

Herskind havde et forslag til en lovforandring med ved stænderforsamlingen i 1836. I 1850 blev han valgmand til landstingsvalget, og i 1852 stillede han op til Folketinget. Han trak sig dog fra valget, inden valgdagen oprandt.

Livet i byen

Herskind arbejdede aktivt for at forbedre Aarhus. Han var med til at oprette Aarhus Tekniske Skole og var fra 1830 til 1854 formand for skolens bestyrelse. Han var også med i flere velgørenhedsselskaber. Blandt andet var han medlem af bestyrelsen for Velgørenhedsselskabet.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder

  • Ole Degn og Vagn Dybdal (red.): Borgere i byens råd. Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd 1838-1968. Universitetsforlaget i Aarhus 1968.
  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Sejrs Sedler
  • Statskalender 1881 sid 93 nr 201.
  • Kungl. Maj:ts Orden, Matrikel 1870 (bild 113 v i Riksarkivets digitala utgåva.