Officersbygningen

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Vester Allé Kasernes hovedbygning Officersbygningen set fra Christiansgade i 1899.

Officersbygningen, også kaldet Skolekasernen, blev en del af det med tiden ganske omfattende kasernebyggeri ved Vester Allé og Frederiks Allé, der havde til formål at huse Dragonregimentet, og som senere blandt andet kom til at huse Det Nørrejyske Artilleriregiment. Af æstetiske årsager var bygningen givet en placering i flugt med Ridehusets gavl ved Vester Allé.

Det er en to-etagers bygning med kælder og tagetage. Den er opført i årene 1874-1878 sammen med de nu forsvundne kasernebygninger. Arbejdet blev projekteret af oberst Glahn i samarbejde med arkitekt Carl Lange. Bygningen er opført i røde mursten, hvor der er indføjet gule murstensbånd. Buerne over vinduer og yderdøre er ligeleds af gule mursten. Bygningen er af dekorative årsager smykket med hjørnetårne og stræbepiller. Bygningen skulle rumme belægningsstuer, samlingsstuer og undervisningslokaler for ca. 100 mand, mens det samtidig var bolig for flere officerer og underofficerer.

Efter militærets rømning af kasernearealet i 1969 blev bygningen stillet til rådighed for skiftende forenings- og interessegrupper. Og fra 1995 har Kulturhus Århus haft kontorer der, ligesom der er øvelokaler til musikalsk udfoldelse.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jens Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Rytterikasernen i Århus - Historie og nuværende tilstand. Den indre by i Århus red. Ole Østergaard. Bestil materiale

{{#coordinates:primary|56.153487|10.201085}}