Niels Malling

Fra AarhusWiki

Niels Malling, født den 3. august 1809 og død den 21. juli 1862, købmand og brændevinsbrænder i Aarhus. Kaptajn i Borgervæbningen og senere konstitueret stadshauptmand.

Mallings far, Rasmus Nielsen Malling (1767-1826), var købmand. Rasmus Nielsen Malling døde i 1826, hvorefter Malling overtog hans forretning i Dynkarken sammen med sin mor, Cecilia Maria Kaarsberg (1776-1841). Udover forretningen arvede han også jord ved Jægergården, som han delte med sin bror, Andreas Malling. Malling tog borgerskab i Aarhus som købmand og brændevinsbrænder i 1830.

Borgervæbning

Malling var medlem af Borgervæbningen, hvor han var kaptajn og kompagnichef. I 1843 blev han tildelt rangen af premiær-løjtnant ved Københavns Borgervæbning. Malling fik senere stillingen som konstitueret stadshauptmand, hvilket var borgervæbningens øverste stilling.

Andre stillinger

Udover arbejdet som købmand og hans stilling i borgervæbningen, havde Malling også stillinger som kasser for Aarhus Havn, medlem af Havnekommissionen og Aarhus Overformynderi.

Privatliv

Malling var gift tre gange i løbet af sit liv. I 1830 blev han gift med Cathrine Marie Frausing som døde i 1833. I 1834 blev han gift med Jacobine Schmidt, som døde i 1841. Malling blev i 1847 gift med Mathilde Kristine Lindemann.

Malling fik fire børn som overlevede til voksenlivet: Rasmus Malling, Catrine Marie Malling, Christian Lauritz Malling og Niels Svenning Malling.

Malling var med til at stifte Aarhus Borgerlige Skydeselskab i 1834.

Malling døde i 1862 i sit hjem i Dynkarken. Efter hans død solgte hans hustru boet ved en auktion. Ud fra denne auktion er det muligt at se hvilke genstande parret havde i deres hjem:

”Niels Mallings Enke lader ved Auktion bortsælge en stor Deel udmærket gode Sengeklæder samt Lagen og Dækketøi, hvoraf meget er aldeles ubrugt. ca. 830 Lod forarbeidet Sølv, Fajance og Glasvarer (hvoriblandt 3 Spisestel), Kobber- og Messingtøi (hvoriblandt en ny Messing-Selvkoger) af Meubler fremhæves: et Chatol, en Chiffonaire, 2 Piedestaler, et Hjørneskab, Sophaer, Speile, Consoller, Borde, Stole, Klædeskabe, Servanter, 2 Taffel- og 2 Stueuhre, et Fortepiano, 2 Wienervogne, en Postvogn, 4 Arbeidsvogne, 3 Sæt Seletøi, ca. 18 Traver Rug, en Tromle, Plove og Harver, en Tørremaskine, en Slæde, en Kulkasse til en Vogn, et stort Steen-Brøndkar, ca. 800 Stkr. Brøndsteen, endeel Bøgeplanker og noget Egetømmer, ca. 30 Tønder Steenkul, en stor og god Skibsbaad, et Skibsanker og en Deel Blokke, endeel tomme Fade, Foustager, Ankere og Kar, forskelligt Jerntøi (bl. a. 11 Stkr Kakkelovne Høstleer, Gryder, Kasseroller) gode Sengeklæder, Sengesteder, en Sovesopha m.m.”


Niels og Cecilias ejendomme

Niels' far Rasmus Nielsen Malling fik i sin tid som købmand fra 1794 til sin død i 1826 samlet en del ejendomme, som enken Cecilia Maria Kaarsberg (1776-1841) overtog, da Rasmus døde den 18. juli 1826. I modsætning til så mange andre enker blev boet ikke gjort op og solgt, men enken fortsatte købmandshandlen, mens hun opdrog sine to sønner Niels, født 3. august 1809 og Andreas Malling, født 25. august 1815 til købmandsfaget.

Ved Rasmus' død overtog Cecilia således flg. ejendomme med og uden bygninger (med adresser fra nyere tid):

Fiskergade 38-40, matr. nr. 203, Dynkarken 39-41, matr. nr. 54, Dynkarken 43, matr. nr. 53, Spanien 1, matr. nr. 52, Spanien 9, matr. nr. 48, Spanien 19, matr. nr. 43, Spanien 21, matr. nr. 42, Spanien 23, matr. nr. 41, Spanien 25, matr. nr. 40, Spanien 27, matr. nr. 39, Spanien 29, matr. nr. 38. Vor Frue Sogn, Toftejorden, matr. nr. 5, Marselisborg Hovedgaard, matr. nr. 3.

Først den 28. september 1830 får Niels overdraget forretningen og købmandsgården i Dynkarken nr. 39-41 af sin mor. Men hun beholdt de fleste af de øvrige ejendomme og blev boende i Enkesædet, Dynkarken 43 til sin død den 17. april 1841, hvorefter de resterende ejendomme i Malling-slægten kunne gå i arv til de to sønner.

Undervejs blev de mindre (bolig)ejendomme skilt fra, og man koncentrerede sig om de ejendomme, som var knyttet til købmandshandlen. Til gengæld investerede Niels i en række om- og tilbygninger til købmandsgården i Dynkarken 39-41, sidst da hans brændevinsbrænderi blev moderniseret med dampbrænding.

I Niels' sidste leveår skete det største frasalg af ejendommene, da han til den nye jernbane anlagt i 1862 solgte 10 tdr. land på Toftejorden, matr. nr. 5, som var jordstykket langs med Spanien fra omkring, hvor jernbanen krydser Spanien til den nuværende Jægergård. Datidens Jægergård lå dengang i Viby Sogn.

Henvisninger

  • Sejrs Sedler

Artikler

Torben Aastrup om hans liv og ejendomme:

1809-1862 Niels Malling

1826-1862 Købmandsgårde og huse knyttet til købmandsenken Cecilia Maria Kaarsberg og sønnen Niels Malling

Anetavle over købmandsslægten Malling i Aarhus