Moesgaardpavillonen

Fra AarhusWiki

Der skulle gå mere end fire år fra offentliggørelsen i oktober 1938 af resultatet af arkitektkonkurrencen om den "fulde udnyttelse" af Moesgaard-arealerne, før Moesgaard-pavillonen med plads til godt 400 mennesker kunne indvies i sommeren 1943.

En strandpavillon

Pavillonen - eller restauranten - kom til at ligge omtrent midtvejs mellem skoven og stranden til højre for vejen ned til stranden. Det blev ikke arkitektkonkurrencens sejrherrer, arkitekterne Johs. Møller og Svend Brunchmann fra Stadsarkitektens Kontor, der kom til at lægge navn til den nye skovrestaurant. Opgaven tilfaldt i stedet arkitekt Ali Rasmussen, som valgte at opføre en bygning af rundt tømmer og lodret bræddebeklædning med et tag dækket af mørkerøde teglsten.

Når byrådet efter flere års tøven i 1942 besluttede sig for at opføre en pavillon ved Moesgaard Strand, var det foranlediget af, at der ved denne tid skulle findes en ny forpagter til den nødlidende restaurant Ørnereden. Restauratør Jes Christensen fra Thors Mølle viste sig at være villig til at overtage Ørnereden, men betingelsen var, at han samtidig fik bevilling til sammen med Aarhus Kommune at opføre en sommerrestaurant ved Moesgaard Strand, som så skulle drives sammen med Ørnereden. Sådan blev det. I praksis blev det Jes Christensens søn, restauratør Reinholdt Christensen, som med kommunens billigelse overtog forpagtningen af restauranterne i den sydligste del af kommunens skove.

Lejemålet var aftalt som gældende for 10 år, hvorefter Moesgaard-pavillonen ville blive kommunens ejendom. I marts 1952 besluttede byrådet at sælge pavillonen til tømrermester P. Hedegaard, Højbjerg, med henblik på nedrivning. Senere på året tiltrådte Holme-Tranbjerg Sogneråd på et møde mandag, den 1. september forslaget om for en udgift på 83.500 kr. at lade tømrermesteren genopføre pavillonen på den nye sportsplads i Lyseng.

Flytning

Den gamle Moesgaard-pavillon, eller Strandkroen som de lokale kaldte den, kom med store, hvide bogstaver, der formede navnet Lyseng Idrætspark og anbragt iøjnefaldende på den højtliggende gavl ud mod de vidtstrakte, grønne arealer, til at ligge lige bag ved Signe og Erling Rasmussens hus på Hjulbjergvej 5, og indvielsen fandt med sognerådsformand Aage Jedich som hovedperson sted i 1955.

Klubhus ved Lyseng Idrætspark

Selv i ombygget tilstand kunne enhver med kendskab til tingene let og ved et hurtigt blik i forbifarten konstatere, at det var krigstidens Moesgaard-pavillon, der som en anden Fugl Føniks havde rejst sig af asken for fremover at skulle fungere som klubhus og træningsplads for specielt badminton (upstairs) og skytter (downstairs). Kommunalreformen i 1970 og dermed forstædernes indlemmelse i Aarhus Kommune indebar betydelige konsekvenser også for Lyseng Idrætspark, men Moesgaard-pavillonen havde nu engang sin egen historie, og den sluttede dramatisk med, at den gamle Strandkro i november 1978 gik op i flammer.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon