Levin Michelsen (1787-1857)

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Store Torv og Hotel Royal set fra Skt. Clemens Torv. Langs højre side af Hotel Royal løber Bispegade, hvor Levin Michelsen boede. Ukendt fotograf, ca. 1902, Aarhus Stadsarkiv.
Levin Michelsens gravsten på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads ved Musikhusparken. På gravstenen står der:

"HERUNDER HVILER
LEVIN MICHELSEN
FØDT D. 1 IANR. 1787
DØD D. 20 MAI 1857"

Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Levin Michelsen var en jødisk buntmager med forretning i Bispegyde 1-3, hvor Hotel Royal ligger i dag.

Født den 1. januar 1787 et sted i Preussen, død den 20. maj 1857 i Aarhus.

Gift med Ester Michelsen f. Goldschmidt.

Forretningens opstart

Han kom til Aarhus i 1821 sammen med sin hustru, Ester, og deres to børn, Helena og Jacob. De bosatte sig i Bispegyden, og her etablerede Levin Michelsen sin buntmagerforretning, hvor han handlede med skind og pelse fra eksempelvis ræve, ildere, mårer og oddere samt varer lavet deraf.

I august 1821 indrykkede han sin første annonce for sin forretning i avisen med følgende ordlyd:

”Undert., der har nedsat sig heri Byen som Bundtmager, tager sig herved den Frihed at tilkiendegive det ærede Publ., at der hos mig alle Tider er at bekomme alle mulige Sorter Bundtmager Vare samt alle sorter Kaskjetter af forsk. Faconger og Couleurer, ogsaa forfærdiges Buxeseler og repareres samme. Gode Varer billige Priser og reel Behandling lover jeg stedse ogsaa Kaaber og alle mulige Slags Skind og for samme betaler jeg det højeste de er værd.”

Annoncekrig i Aarhus Stifstidende

Allerede i maj 1822 - under et år efter han åbnede sin forretning - blev Levin Michelsen en del af en større annoncekrig i Aarhus Stiftstidende, da han i maj indrykkede en advarsel mod at bruge et såkaldt ”Probat Middel” til konservering af pelse. Midlet var blevet reklameret for i tidligere numre af avisen, men Michelsen mente, at det ligefrem ville beskadige pelsværk.

Efter advarslen indrykkede en anonym skribent en klage over Michelsen og beskyldte ham for at have ”Ondskab” og ”Egennytte” som motiv bag advarslen. Herefter fulgte flere hidsige annoncer, hvor Michelsen og den anonyme skribent kritiserede hinanden til tiltagende stærke vendinger. Det kom sig så vidt, at Michelsens modstander i juni 1822 skrev, at Michelsen måtte være ”smittet af de Dyrs Egenskaber med hvis Betræk han har mere Omgang, end med sædelige Folk, hvorfor faae vil holde Skridt med ham i ubehøvlede Udtryk. Indsenderen undseer sig desaarsag ikke ved ogsaa at erklære ham for Mester i Grovheder som i saa meget Andet.”

Levin Michelsen forstod dog at udnytte opmærksomheden til sin fordel. Allerede ved annoncekrigens start begyndte han at udstede garantier for sit buntmagerarbejde, hvor han mod et mindre beløb påtog sig ansvaret for, hvis hans varer eksempelvis blev beskadiget af orme.

Afslutningen på en succesfuld forretning

Levin Michelsen klarede sig godt som buntmager, og familien havde råd til at have hele tre tjenestefolk boende ved sig i 1834.

Han fik et godt omdømme ud over Aarhus' grænser, og hans buntmagerarbejde blev solgt ved forhandlere både i Horsens, Vejle, Fredericia og Varde. Hans succes betød ikke kun velstand for familien, men også at han i 1847 kunne få sin datter godt gift med købmanden, Julius Dessauer. Dessauer havde en købmandsgård på Store Torv 8 og var en af byens velbemidlede borgere. Datteren kunne dermed se frem til et liv i de højere samfundslag, men døde desværre hun kun 16 måneder efter brylluppet. Hun blev begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads ved Frederiks Allé som den første i sin familie.

Den 25. juli 1856 mistede Levin Michelsen sin hustru, og knap to måneder senere solgte han sin ejendom med både forretning og privat hjem i Bispegyde. Her havde han boet sammen med sin hustru, siden de først slog sig ned i Aarhus. Køberen var gæstgiver Frederik Larsen, der nu kunne udvide og ombygge sin gæstgivergård til Hotel Royal, omtrent som vi kender det i dag.

Hvor Levin Michelsen flyttede hen vides ikke med sikkerhed, men det er sandsynligt, at han boede ved sin søn, Jacob Michelsen, resten af sit liv. Her levede han formodentlig af en formue eller blev forsørget af sønnen.

Den 20. maj 1857 døde Levin Michelsen, 70 år gammel, efter længere tids svagelighed. Han blev begravet nær sin hustru og datter på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads.

Se også

Levin Michelsen på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Levin Michelsen

Litteratur og kilder