Ester Michelsen (1795-1856)

Fra AarhusWiki
Ester Michelsens gravsten på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads ved Musikhusparken. På gravstenen står der:

"HERUNDER HVILER
ESTER MICHELSEN
FØDT GOLDSCHMIDT
FØDT D. 9. FEBRUAR 1795
DØD D. 24. IULI 1856"

Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Ester Michelsen f. Goldschmidt var en del af det jødiske mindretal i Aarhus i 1800-tallet.

Født den 9. februar 1795, død den 24. juli 1856 i Aarhus.

Datter af Lea Goldschmidt.

Gift med Levin Michelsen. Sammen fik de to børn: Helena Dessauer f. Michelsen og Jacob Michelsen.

Ester Michelsen kom til Aarhus i 1821, da hendes mand flyttede familien til byen for at starte en buntmagerforretning op. De bosatte sig i Bispegyden 1-3, hvor Hotel Royal ligger i dag. Der levede familien, der i øvrigt også bestod af hendes mor, Lea Goldschmidt, en god tilværelse. Levin Michelsen klarede sig godt som buntmager, og familien havde ofte adskillige tjenestefolk i huset.

Levin Michelsens succes betød ikke kun velstand for familien, men også at datteren, Helena Dessauer, i 1847 kunne blive godt gift med købmanden, Julius Dessauer. Dessauer havde en købmandsgård på Store Torv 8 og var en af byens velbemidlede borgere. Helena Dessauer døde desværre kun 16 måneder efter brylluppet.

Ester Michelsen døde i 1856 og blev begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken.

Se også

Ester Michelsen på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Ester Michelsen

Litteratur og kilder

  • Julius Margolinsky: "Jødiske dødsfald i Danmark 1693-1976", Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1978.
  • Sejrs sedler, 1821-08-03, httpswww.aarhusarkivet.dkrecords000063177
  • Sejrs sedler, 1847-06-18, httpswww.aarhusarkivet.dkrecords000018136
  • Rigsarkivets arkivalieronline, Folketælling 1834, Købstæder (1834-1834), Århus, httpswww.sa.dkao-soegesiderdabilledviserbsid=3817#3817,109779
  • Rigsarkivets arkivalieronline, Folketælling 1850, Købstæder (1850-1850), Århus, httpswww.sa.dkao-soegesiderdabilledviserbsid=115275#115275,17296391