Lea Goldschmidt (1763-1843)

Fra AarhusWiki
Lea Goldschmidts gravsten på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads ved Musikhusparken. På gravstenen står der:

"HERUNDER HVILER
DE IORDISKE LEVNINGER AF
MADAME
LEA GOLDSCHMIDT
FØDT I HAMBORG
DEN 16 DECEMBER 1763
DØD I AARHUUS
DEN 8 DECEMBER 1843
FRED MED DIT STØV
DU ÆDLE HEDENGANGNE"

Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Lea Goldschmidt var en del af det jødiske mindretal i Aarhus i 1800-tallet.

Født den 16. december 1763 i Hamborg, død den 08. december 1843 i Aarhus.

Mor til Ester Michelsen f. Goldschmidt og svigermor til buntmager Levin Michelsen. På sine gamle dage boede Lea Goldschmidt hos sin datter og svigersøn i Bispegyden 1-3, hvor Hotel Royal i dag ligger. De levede øjensynligt et komfortabelt liv med flere tjenestefolk i huset.

Lea Goldschmidt er begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken.

Se også

Lea Goldschmidt på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Lea Goldschmidt

Litteratur og kilder