Leo Huno Harald Jensen (1906-1978)

Fra AarhusWiki
Udsnit af Leo Huno Harald Jensens velorganiserede private samling af sine feriedagbøger. Foto: Kio Jørgensen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Møbelsnedker og rejseentusiast Leo Huno Harald Jensen ejede et møbelsnedkeri med sin bror i Aarhus fra 1937 til omkring sin død i 1978. Derudover tog han på mange ture i det danske landskab med sine søstre, Marie og Gerda, hvilket han detaljeret har beskrevet i sine feriedagbøger fra 1947 til 1976. Dagbøgerne er afleveret til Aarhus Stadsarkiv af slægtninge til Leo Huno Harald Jensen.

Født 3. marts 1906 i Odder, død 25. marts 1978 i Aarhus.

Leo var søn af slagter Anders Jensen (f. 1865) fra Vrold, Skanderup Sogn og Jacobine Kirstine Kristiansen (f. 1869) fra Odder. Han havde fire søskende: Jens Georg, kaldet Georg (f. 1896), Johanne Marie, kaldet Marie (f. 1897), Anton Alfred, kaldet Alfred (f. 1899) og Gerda Nielsine, kaldet Gerda (f. 1900). Leo var altså den yngste i søskendeflokken. Han brugte hovedsageligt Leo selv, men også Huno i nogle sammenhænge bl.a. citering af billeder.

Barndom og ungdom

Familien boede i Odder indtil de i 1914 flyttede til Horsens pga. faderens arbejde. 1. maj 1920 begyndte Leo i lære som møbelsnedker hos snedkermester J. Jensen. I 1921 var både Georg og Alfred fløjet fra reden, og det var nu kun Marie, Gerda og Leo, der boede hjemme. Men ved folketællingen i 1925 var Leo flyttet hjemmefra, hvilket kunne have noget at gøre med, at Leos læretid som møbelsnedker var på 5 år og sluttede dermed i 1925. Leo var dygtig til sit fag, hvilket resulterede i en sølvmedalje for hans svendestykke.

Udsnit fra Leo Huno feriedagbog fra afrejsedagen i sommeren 1949. Tekst og foto: Leo Huno Harald Jensen.

Tiden i Aarhus

I 1933 flyttede Leo til Aarhus, hvor hans far også havde boet i sine unge år som slagterlærling. I 1937 åbnede Leo sammen med sin ældre bror Jens Georg et møbelsnedkeri med speciale i butiksinventar. Møbelsnedkeriet lå i en lang årrække i Rosenkrantzgade 10. De drev snedkeriet sammen indtil brorens død, derefter drev Leo det selv videre næsten helt indtil sin død i 1978. Leo giftede sig aldrig og boede i Montanagade 58 med sine søskende Marie og Gerda, som også forblev ugifte hele deres liv. Sammen tog de på mange rejser rundt i Danmark, og derfor er de en stor del af Leos feriedagbøger.

Feriedagbøgerne

Leo elskede at rejse og begive sig på eventyr rundt i det danske land sammen med sine to søskende Marie og Gerda i deres ferie om sommeren, senere nogle mere sporadiske feriedage. Leo skrev deres oplevelser ned i feriedagbøger, som han illustrerede med fotografier. Han havde en stor passion for fotografi. Han ejede i årenes løb flere fine Lecia fotografiapparater, og han fremkaldte og forstørrede også selv sine billeder. En lang række af disse feriedagbøger fra 1947 til 1976, med undtagelse af 1952, 1953 og 1954, er bevaret. Igennem næsten 30 år fortæller feriedagbøgerne spændende historier om mange danske byer, kirker, natur og mennesker, som de mødte på deres rejser, ud fra Leos perspektiv. De kan derfor give et indblik i nogle byer og områders udvikling i disse år.

I starten cyklede de mest på deres ture rundt i Danmark. Men som årene skred frem blev turene i højere grad med tog, bus og bil. De lange gåture fortsatte de med. De fleste feriemål var i Jylland, men de besøgte også Sjælland, Fyn og Lolland. I en lang årrække fra 1958 til 1967 var feriemålet Vestjylland og Vestkysten omkring Hvide Sande, Vemb og Ringkøbing. De tog på rejser væk fra Aarhus, så de kom væk fra byens jag og stigende os. De ville ud i den stille danske natur. I de senere år efter Maries død rejste Leo og Gerda hovedsageligt rundt i Østjylland for at stifte bedre bekendtskab med deres egen by, Aarhus. Her var særligt Den Gamle By, Mindeparken, Marselisborgskovene, Thors Mølle, Skovmøllen, Moesgaard og diverse kirker i området yndede udflugtsmål.

Feriedagbøgerne er som nævnt fyldt med skønne oplevelser og betragtninger af mennesker, natur og bygninger, men de frembringer også nogle anekdoter af mere personlig karakter. En af de anekdoter, der gik igennem flere af feriedagbøgerne, er, hvordan Marie i Ringkøbing betalte 50 øre for en bog, der kostede 50 kr. Hun så bogen kostede 50 og troede så, at det var øre, da den ikke kunne koste mere. Så hun smed bare 50 øre på disken, og boghandleren tænkte ikke selv nærmere over det, så derfor fik hun lov at gå med bogen og sparede en del penge. Leo og Gerda drillede hende længe med, at hun havde snydt boghandleren og skyldte 49,50 kr., hver gang de efterfølgende kom til den boghandel i Ringkøbing.

De sidste år

Efter søsteren Maries død i 1968 tog Gerda og Leo mest på familiebesøg og dagsturer i omegnen af Aarhus. Gerda og Leo fortsatte med at rejse sammen indtil Leos død. Leo døde i 1978, og Gerda døde nogle år efter. Tilbage er mindet om deres mange rejser og oplevelser sammen, som heldigvis er velbevaret i Leos detaljerede og velorganiserede feriedagbøger.

Oversigt over feriedagbøgerne (rejsedestinationer)

 • 1947: Rejse til Midt- og Sydjylland
 • 1948: Rejse til Djursland (Mols)
 • 1949: Rejse til Sjælland, Fyn og Jylland
 • 1950: Rejse ved Limfjorden
 • 1951: Rejse til Sydjylland og lidt i Midtjylland
 • 1955: Rejse til Thy og i Vendsyssel
 • 1956: Rejse til Vestkysten
 • 1957: Rejse til Nordjylland
 • 1958: Rejse til Vestjylland/Vestkysten
 • 1959: Rejse til Vestjylland/Vestkysten
 • 1960: Rejse til Vestjylland/Vestkysten
 • 1961: Rejse til Vestjylland/Vestkysten
 • 1962: Rejse til Vestjylland/Vestkysten
 • 1963: Rejse til Vestjylland/Vestkysten
 • 1964: Rejse til Vestjylland/Vestkysten
 • 1965: Rejse til Vestjylland/Vestkysten
 • 1966: Rejse til Vestjylland/Vestkysten
 • 1967: Rejse til Vestjylland/Vestkysten
 • 1968: Rejse til Thy, Sydjylland og rundt i Østjylland
 • 1969: Rejser rundt i Danmark til forskellige øer og i Østjylland
 • 1970: Rejser til Thy, Fur, Fredericia og rundt i Østjylland
 • 1971: Rejser til Mols, Viborg, Silkeborg og rundt i Aarhus
 • 1972: Rejser rundt i Østjylland
 • 1973: Rejser til Aalborg og rundt i Østjylland
 • 1974: Rejser til Thisted og rundt i Østjylland
 • 1975: Rejser rundt i Østjylland
 • 1976: Rejser rundt i Østjylland

Litteratur og kilder:

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Leo Huno Harald Jensen