Knud Kildsgaard Jensen (1918-1981)

Fra AarhusWiki
Knud Kildsgaard Jensen

Forretningsfører og senere grosserer Knud Kildsgaard Jensen, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1962-1966 for Det Konservative Folkeparti.

Født 30. august 1918 i Beder sogn under Aarhus amt - død 19. februar 1981. Forældre: Planteskoleejer, senere anlægsgartner Christian Kildsgaard Jensen og hustru Anine Johanne Sørensen. Gift 30. august 1952 i Aarhus med Jytte Schibye Christensen, født 4. april 1929 i Gentofte, datter af arkitekt Ivar Christensen og hustru Estrid Woidemann.

Karriere

Jensen kom efter endt folkeskoleuddannelse i Nørre Alslev i lære som handelsmedhjælper hos manufakturhandler Peter Jensen i Silkeborg. Her tog han i 1937 også sin handelsmedhjælpereksamen fra Silkeborg Handelsskole. Efter 2. verdenskrig hvor han havde været aktiv i Modstandsbevægelsen og havde påført sig en rygskade. I 1959 blev han ansat i Lems Bolighus i Aarhus, først som prokurist og senere som forretningsfører. I 1964 startede han egen virksomhed inden for manufaktur.

Medlem af eller byens repræsentant i...

  • Medlem af bestyrelsen for Aarhus Konservative Vælgerforening
  • Kredsformand i Aarhus Midtkreds
  • Konservativ folketingskandidat i Hornsletkredsen 1964 og 1966
  • Studiekredsleder i FOF
  • Medlem af bestyrelsen for FN-Foreningen i Aarhus og for Det Jydske Kunstakademi.


I byrådet var Jensen en interesseret og ivrig deltager i debatten med sans for de principielle politiske hovedlinjer. Ikke mindst problemerne vedrørende byfornyelsen havde hans interesse, og han gjorde en særlig indsats for oprettelsen af Tivoli Friheden.

Litteratur og Kilder