Klostervangen

Fra AarhusWiki

Klostervangen er et boligområde i Aarhus C, der drives af andelsforeningen AAB (Arbejdernes Andels Boligforening).

Navnet henviser til, at klosteret i Vestergade engang har ejet jorden i området. Fra midten af 1800-tallet og frem til 1917 gravede Langballes Teglværk ler i området. Derefter kom der kolonihaver i lergravene indtil 1960.

De to højhuse, som Arbejdernes Andels Boligforening lod opføre fra 1964 til 1968, kom nærmest til at ligge i et større hul efter de gamle lergrave. Højhusene er på henholdsvis 11 og 16 etager og har i alt 380 lejligheder. Montagebyggeriet blev projekteret af arkitekterne A. Gravers og Knud Blach Petersen (1919-2008). Boligerne har adresserne Grønnegade 105 til 123 og Langelandsgade 52 til 62. I 1987 gennemgik hele Klostervangen en omfattende renovering, fordi altanfacaden var ved at falde sammen. Ejendommene blev iklædt stålplader og fik lukkede altaner.

Arbejdernes Andels Boligforening

Foreningen blev stiftet d. 11. april i 1911 af en lille kreds af århusianere og har til formål, at administrere et antal boliger. Foreningen rådede i begyndelsen over 58 boliger, men rundede senere godt 8000.

Renovering

Fra 2014-2022 gennemgik Klostervangen en gennemgribende renovering der indbefattede opsættelse af nye klimaskærme, inddækning af altangange, samt efterisolering af gavle, tag og dæk mod uopvarmede rum i kælder. Der foretoges endvidere en omfattende betonrenovering og eksisterende altangange forstærkes. Renovering indebar også miljøsanering.

Klostervang på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Klostervang

Litteratur og kilder