Kirkegaards Skole

Fra AarhusWiki

Kirkegaards Skole blev oprettet da lærer August Kirkegaard kom til Aarhus i 1885 og købte en forsømt privatskole i Vestergade. Skolen havde tidligere været opkaldt efter først Kallesøe, siden cand.theol. Høyer og Frantz Knudsen. Skolen er sidenhen også blev kendt som Kirkegaards Realskole og Frederiksbjerg Realskole.

Første fællesklasser

August Kirkegaard gav skolen sit navn og satte for alvor gang i foretagendet. Allerede efter fire år kunne en ny skolebygning i Ny Grønnegade 1 (senere Grønnegade 61) tages i brug, og med oprettelsen af provinsens første fællesklasser for drenge og piger i 1893 viste Kirkegaard, at han var progressiv. Han skaffede sig hurtigt et godt omdømme hos skolemyndighederne, og med eksamensretten i hænde kunne han i 1896 dimittere det første hold elever med præliminæreksamen. Kirkegaards Realskole var kommet til verden, og i 1908 tog man skridtet fuldt ud og erstattede præliminær- med realeksamen.

Videreførtes af sønnen

Det var en populær og højt respekteret skole, den aldrende August i 1920 kunne overdrage til sin søn, Einar Kirkegaard. Den unge Kirkegaard havde været omkring universiteterne i København og Oxford, før han i 1909 blev lærer ved skolen i Grønnegade. Her viste han sig som en indsigtsfuld pædagog med stor lyst til eksperimenter, og på Kirkegaards Realskole var man i mange henseender forud for sin tid og på en række områder flere længder foran byens øvrige skoler.

Her præsenteredes eleverne for periodelæsning og timesammenlægning, ingen ringere end den senere overbibliotekar på Statsbiblioteket, Emanuel Sejr, underviste i bogkundskab, og formaliseret forældrekontakt var en realitet allerede i 1920´erne.

Tvangsauktion

Alt dette var med til at skabe et attraktivt skolemiljø, elevtallet var fortsat voksende, og optimismen kom ikke mindst til udtryk, da skolen i 1932 som Frederiksbjerg Realskole indviede arkitekt Holger Lindhardts imponerende og til formålet opførte funkisbygning på en Søndre Ringgade, som allerede året efter tog navneforandring til Marselis Boulevard. Men Einar Kirkegaard havde forregnet sig. Kapitalgrundlaget viste sig hurtigt at være utilstrækkeligt. Ved en tvangsauktion i 1935 slog Forældreskolen til og købte Kirkegaards skole. I et halvt århundrede havde varebetegnelsen Kirkegaard stået som garanti for et undervisningstilbud af højeste karat.

August Kirkegaard døde højt op i firserne i 1942. Einar Kirkegaard deporteredes i maj 1944 til koncentrationslejren Neuengamme, hvor han døde 4. december samme år.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Skoler og Skolegang i Aarhus 1930-1970 (1978) Bestil materiale

Se også

Fatal error: The format of the coordinate could not be determined. Parsing failed.Fatal error: The format of the coordinate could not be determined. Parsing failed.