Ejnar Kirkegaard (1883-1944)

Fra AarhusWiki

Skolebestyrer, redaktør og modstandsmand Ejnar Kirkegaard

Født 15. august 1883 i Ringive - død 4. december 1944 i Husum-Schwesing, Tyskland.

Søn af skolebestyrer Johan August Kirkegaard Jensen (1855-1942) og forfatter Nicoline Kirstine Marie Kirkegaard (1859-1924).

Lærereksamen fra Gjedved Seminarium.

Skolebestyrer

Ejnar Kirkegaard overtog i 1920 Kirkegaards Skole i Grønnegade 61 efter sin far August Kirkegaard. Kirkegaard drev dygtigt skolen videre, og stigende elevtal gjorde, at han var på udkik efter en ny skolebygning.

I 1932 kunne Ejnar slå dørene op for sin nye skole Frederiksbjerg RealskoleMarselisborg Boulevard. Ejnar havde dog forregnet sig og i 1935 måtte skolebygningen på tvangsauktion. Det blev Forældreskolen, som overtog den nye skolebygning.

Ejnar Kirkegaard var efter 1935 skribent og redaktør for Forstadsavisen.

Modstandsmand

Under krigen gik Ejnar tidligt ind i modstandsbevægelsen, hvor han var med til at danne de første militære grupper i Viby. 26. maj 1944 blev han sammen med mange andre modstandsfolk arresteret af Gestapo, og deporteret til Tyskland. Her døde han i koncentrationslejren Husum-Schwesing senere samme år efter ophold i Horserød, Frøslev og Neuengamme.

Efter Ejnar Kirkegaards død kunne man læse følgende i Aarhus Stiftstidende:

"Død 4. December, 61 Aar - højt begavet Mand med udprægede kusntneriske Anlæg ikke mindst inden for Musiken.
Men som Skoleleder glippede det for ham, og han maatte forlade den Skole han havde overtaget efter sin Fader i Grønnegade og se Forældreskolen rykke ind i den nye Skolebygning, han havde opført ved Marselis Boulevard. Det gjorde ham noget bitter. En tid ledede han et Kursus som han dog opgav igen. De senere Aar ernærede han sig bl.a. som Redaktør af et lille Annonceblad.
Han efterlader Hustru og flere voksne Børn. Forfatterinden Nicoline Kirkegaard var hans Moder."

Da dødsannoncen blev indrykket, mens Danmark stadig var besat af tyskerne, bliver der i annoncen ikke nævnt noget om omstændighederne omkring hans død.

Mindesten

For årsdagen for Ejnars død blev der rejst en mindesten i Viby Bypark.

Mindestenen bærer teksten:


Skolebestyrer

Einer Kirkegaard

Død i Neuengamme


4. december 1944


Danmark, din frihed og ære

sværger vi tavse vor ed

Kaj Munk


Rejst af

kammerater i modstandsbevægelsen og

Viby Skyttelaug

Ejnar Kirkegaard (1883-1944) på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Ejnar Kirkegaard (1883-1944)

Kilder

  • Skoler og Skolegang i Aarhus 1930-1970, Ib Gejl red., Århus Byhistoriske Udvalg, 1978
  • Århus Stiftstidende 27.12.1944